Łukasz Kowalczuk:


„Fajna jest ta pozycja depresyjna.
– Tak, zawiera w sobie możliwość fajności, ale płaci się za to większym spektrum smutnych emocji. Czyli to jest jak w przypadku pozycji schizoidalno-paranoidalnej maniakalne pobudzenie, wszechmoc albo lęk, agresja, zawiść i mściwość.

Powiedział pan wcześniej, że teoria Melanie Klein jest raczej pesymistyczna, tymczasem mnie się zdaje, że jeżeli ktoś może przeżyć dużo różnych smutnych rzeczy, a na końcu…
– …ale tu jest tak, że na pewno będzie end. Może być tak, że komuś będzie ogólnie raczej smutno. Że będzie przeżywał dużo takiej deziluzji, czyli utraty złudzeń dotyczących na przykład swojego wpływu na świat albo tego, co może dostać od innych. Co nie znaczy, że będzie uważał, że już nigdy nic nie dostanie, ale będzie zdolny do przeżywania wielu rozczarowań i smutków.”

Andrzej Leder: Pozycja depresyjna pozwala przeżywać szersze spektrum emocji

Źródło
Opublikowano: 2022-06-22 22:53:42