Razem:

– Lewica jest po to, żeby nie trzeba było bać się jutra, nawet w tych cięższych czasach, który przyszły teraz. To gwarancja, że będą pieniądze na zapłacenie rachunków, że będą waloryzacje emerytur i wyższe płace, że będzie państwo, które jest mądrze opiekuńcze i nie zostawia ludzi samych w kłopotach – Adrian Zandberg w Tarnowie

Lewica: Nie pozwolimy na powrót do płacy 5 zł za godzinę i likwidację 500 plus

Źródło
Opublikowano: -07-28 14:49:40