Aborcyjny Dream Team:

Wiele osób wracających z Holandii z kliniki aborcyjnej Bloemenhove pod Amsterdamem pisze nam, że to było najlepsze medyczne doświadczenie w życiu. Nie dziwi nas to- personel jest niezwykle empatyczny, w klinice spędza się maksymalnie kilka godzin, a pielęgniarki ostatnio zaczęły uczyć się języka polskiego, by rozmawiać z pacjentkami. Każdego dnia tylko w tej klinice ciąże przerywa pd 3 do 5 osób z Polski. Codziennie 3 z tych osób mogą przerwać ciąże dzięki wsparciu #AborcjaBezGranic. Na miejscu działa cudowny kolektyw z którym mamy zaszczyt i szczęście współpracować czyli @abortion_network_amsterdam.
Aborcja w tej klinice kosztuje 1065 euro, ale nie martw się – Aborcja Bez Granic może pomóc Ci opłacić zabieg i koszty podróży. I najważniejsze – aborcja w tej klinice możliwa jest do 22 tygodnia bez konieczności podawania powodu. Nikt nie będzie zadawać Ci zbędnych pytań, nie będzie wymagać tłumaczenia się czy proszenia.

Jesteśmy dla Ciebie⤵️

☎️Aborcja Bez Granic +48 22 29 22 597, 7 dni w tygodniu, od 8:00 do 20.00.

[opis grafiki: zrzut ekranu z wiadomością o treści: byłam w zeszłym tygodniu. Terminy były nawet za 2 dni ale ja wolalam akurat ten konkretny. W życiu i nigdzie a mieszkałam w Niemczech a teraz w Polsce, nie spotkałam się z większą empatią. Klinika pod Amsterdamem zapewnila mi opiekę, śniadanie po zabiegu i wsparcie ]

Many people coming back from the Netherlands from the Bloemenhove abortion clinic near Amsterdam write to us that it was the best medical experience of their lives. It doesn't surprise us – the staff is extremely empathetic, we spend maximum of several hours in the clinic, and nurses have recently begun to learn Polish to talk to patients. Every day, only in this clinic, about 3 to 5 people from Poland abort pregnancies. Every day, 3 of these are able to abort pregnancies with the support of #AbortionWithoutLimits. There is a wonderful team on site with whom we have the honor and happiness of working – @abortion_network_amsterdam.
Abortion at this clinic costs 1065 euros, but don't worry – Abortion Without Borders can help you pay for the procedure and travel costs. And most importantly, abortion is possible at this clinic up to week 22 without giving a reason. No one will ask you unnecessary questions, no explanation or request.

We're here for you⤵️

☎️Abortion Without Borders +48 22 29 22 597, 7 days a week, from 8:00 to 20:00.

[graphic description: screenshot with content: I was last week. The deadlines were even in 2 days but I preferred this particular one. In life and nowhere and I lived in Germany and now in Poland, I have not met greater empathy. The Amsterdam clinic provided me with care, post-treatment breakfast and support ]

TranslatedAborcjaBezGranic

Źródło
Opublikowano: 2022-09-25 19:57:11