Za nami bardzo aktywny weekend – pełen wydarzeń i spotkań! Co robiłyśmy/robiliś

Razem Warmińsko-Mazurskie:

Za nami bardzo aktywny weekend – pełen wydarzeń i spotkań! 💜 Co robiłyśmy/robiliśmy? Dowiedz się czytając ten post! Chciałabyś/chciałbyś tworzyć Lewicę Razem? Dołącz do nas i działaj z nami! 💜 Zgłoś się przez stronę internetową – link w komentarzu!

Piątek rozpoczęłyśmy/rozpoczęliśmy wizytą poselską Adrian Zandberg i członkinią/członkami naszego Okręgu: Małgorzata Matuszewska-Boruc, Bartosz Grucela i Grzegorza we wsi Bukwałd. Spotkali się tam oni z jej mieszkańcami i mieszkankami w związku z planami utworzenia na jej terenie 11 hektarowej kopalni odkrywkowej – żwirowni. Popieramy ich protest przeciwko tej ”inwestycji”! Przyczyni się ona do obniżenia poziomu wód, dewastacji przyrody, a także zniszczenie lokalnych dróg i zabytków historycznych. W ramach wizyty obejrzałyśmy/obejrzeliśmy również Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Ptaków prowadzony przez Fundacja Albatros. Rocznie przebywa tam prawie 1000 ptaków i innych zwierząt. Duża część z nich po leczeniu wypuszczana jest na wolność. Budowa kopalni żwiru oznacza zagładę dla Ośrodka i likwidację tej cennej ostoi, do której zwożone są ptaki (w tym Orły Bieliki, Sowy, Bociany i Jastrzębie) z całego regionu. Będziemy interweniować u Wójta Gminy i wspierać mieszkanki i mieszkańców w ich planach utworzenia Parku Krajobrazowego obejmującego Azyl dla ptaków, jak i piękne przyrodnicze tereny. Następnie również w piątek zorganizowałyśmy/zorganizowaliśmy spotkanie z Adrian Zandberg dla osób z Okręgu oraz organizacji Młodzi Razem Warmińsko-Mazurskie (masz 13-25 lat i chciałabyś/chciałbyś mieć wpływ na otaczającą Cię rzeczywistość? Działaj! Napisz do nich!).

W sobotę o godzinie 11:00 rozpoczął się Kongres Lewicy, który odbywa się w każdym z województw w naszym kraju. Wydarzenie organizowane jest przez Sojusz Lewica Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia, Lewicę Razem i Polska Partia Socjalistyczna, czyli wszystkie ugrupowania współpracujące w Koalicyjnym Klubie Parlamentarnym Lewicy. Kongres otworzyły/otworzyli osoby stojące na czele Lewicy, a następnie odbyły się dwa panele ”Jakiej Polski chcemy?” i "Edukacja przyszłości". Naszą partię reprezentowały i reprezentował: posłanka Paulina Matysiak, członkini z Iławy – Dominika Kasprowicz, poseł Adrian Zandberg, członkinie/członkowie naszego Okręgu i koordynatorka oraz wicekoordynatorka Młodzi Razem Warmińsko-Mazurskie. Zapis wideo z wydarzenia można obejrzeć na Warmińsko-Mazurski Kongres Lewicy. W ten sam dzień o 16:00 zorganizowaliśmy/zorganizowaliśmy także spotkanie między innymi osób z naszego Okręgu i z Młodzi Razem Warmińsko-Mazurskie z posłanką Paulina Matysiak.

W niedzielę o 10:00 rozpoczęłyśmy/rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych spotkań naszego Okręgu – Walne Zebranie. W jego trakcie członkinie/członkowie i zaproszone osoby, rozmawiały i rozmawiali między innymi o:
– działaniach i organizacji prac Okręgu od stycznia tego roku;
– łączeniu mandatów w organach statutowych;
– wyborach Samorządowych, Parlamentarnych i Europarlamentarnych, które odbędą się już w 2023 i 2024 roku!

Nie mamy zdjęć ze wszystkich wymienionych wydarzeń. Jednak chciałybyśmy i chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom z partii Lewica Razem i z Młodzi Razem Warmińsko-Mazurskie, które wzięły w nich udział:

Grzegorz, Daria Chętnik, Michalina Chraplewska, Michał Dziarski, Bartosz Grucela, Marcin Gulczyński, Dominika Kasprowicz, Robert Koliński, Kamila Kwiecińska, Tymek, Małgorzata Matuszewska-Boruc, Paulina Matysiak, Julka Matysiuk, Damian Ochramowicz, Stanisław, Ryszard Prątkowski, Jacek Roman, Mateusz Rostkowski, Bartek Rutkowski, Gosia Sobania, Agata Szerszeniewicz, Adrian Zandberg.

Jest moc! 💪💜

[Grafika dołączona do wpisu: Przedstawia dwa z 5 wydarzeń, które zostały wymienione w treści posta – spotkanie w Bukwałdzie i Warmińsko-Mazurski Kongres Lewicy. Na środku napis ”ZA NAMI WEEKEND PEŁEN WYDARZEŃ I SPOTKAŃ / Chciałabyś/chciałbyś tworzyć Lewicę Razem? Dołącz do nas!”. Na dole po lewej stopka z napisem ”LEWICA razem / WARMIŃSKO-MAZURSKIE”.]


Źródło
Opublikowano: 2020-09-28 18:53:57

APEL DO RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

Razem Pomorze:

APEL DO RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

W związku ze zgłoszeniem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodzin” apelujemy o przeanalizowanie czy tego typu uchwała formalnie może zostać podjęta przez Radę. Natomiast w przypadku nieuznania wątpliwości formalnych apelujemy do radnych Rady Miejskiej w Słupsku o odrzucenie powyższego dokumentu ze względu na jego szkodliwość dla społeczności Słupska oraz wszystkich innych samorządów, w których dokument ten uchwalono lub próbowano uchwalić na podstawie materiałów rozpowszechnianych przez Instytut Ordo Iuris.

„Samorządowa Karta Praw Rodzin” tylko pozornie może wydawać się szczytnym dokumentem, gdyż deklaratywnie za jego cel wskazane zostało wzmocnienie rodziny jako podstawy społeczeństwa. Jednak wiele czynników wpływa na to, że jest to dokument potencjalnie bardzo groźny, gdyż wpisuje się w procesy szerzenia nienawiści do grup wchodzących w skład naszego społeczeństwa.

Przede wszystkim dokument ten wywodzi się z dokumentu mającego za cel wprowadzenie „stref wolnych od ideologii LGBT”. Co prawda z powyższego dokumentu uśnięto wprost odniesienie do mniejszości seksualnych, ale język strachu przed wyimaginowanymi zagrożeniami pozostał wraz z mechanizmami, których celem jest utrudnienie prowadzenia opartej na dowodach naukowych edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej. Natomiast w samym uzasadnieniu do projektu uchwały autorzy wyjaśniają, że rodzinę należy chronić „przed wpływami ideologii podważających jej autonomię i tożsamość”. Jak łatwo się domyślić za tym lakonicznym stwierdzeniem kryje się wizja m.in. mniejszości seksualnych jako zagrożenia, a przez to odmawiania im równych praw do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Takie budowanie poczucia zagrożenia, w sytuacji bycia grupą dominującą, i doszukiwanie się wroga własnej tożsamości i autonomii w odmienności współobywatelek i współobywateli prowadzi do budzenia nienawiści.

Takie działania prowadzą do realnego zagrożenia dzieci, młodzieży i dorosłych np. piętnowanie mniejszości seksualnych przyczynia się do depresji i samobójstw wśród młodzieży, która pozostawiona sama sobie bez odpowiedniej edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej nie wytrzymuje takiej nagonki.

Ponadto problem powyższej karty stanowi brak konkretnych definicji, który skutkuje tym, że samo pojęcie rodziny jest niejasne i zdaje się mocno zawężone. Autorzy, wywodząc pojęcie rodziny ze zobowiązania konstytucyjnego do ochrony rodziny, zdają się sugerować, że ochronie powinna podlegać jedynie rodzina w modelu małżeństwo i dzieci. Autorzy posuwają się nawet do sugestii, aby utrudniać funkcjonowanie samotnych rodziców (upatrując „dyskryminacji małżeństw” tam,gdzie wsparcia udziela się osobom szczególnie potrzebującym), podczas gdy samotne matki wprost wpisane są w konstytucji jako grupa szczególnie wymagająca wsparcia.

Co więcej, Karta nie przystaje do krajobrazu obrazu rodzin w Polsce np. rodzin rekonstruowanych, rozszerzonych, np. takich, w których samodzielna matka wychowuje dzieci przy wsparciu marki lub babci (a jest takich wiele). Dokument sugeruje, że takie formy rodziny są gorsze oraz zapewnia ścieżkę do piętnowania ich w imię źle pojętej obrony jedynego akceptowalnego modelu rodziny bazującego na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Jak oderwany od rzeczywistości jest to obraz,świadczy choćby ogromna skala długu alimentacyjnego w Polsce. Warto podkreślić,że takie podejście do definicji rodziny nie współgra z definicją z ustawy o pomocy społecznej, gdzie rodzina to „osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”. Karta bezpodstawnie podkopuje także zaufanie do lokalnych instytucji m.in. do pracowników socjalnych, insynuując złą wolę i odbieranie rodzicom dzieci bez jakiekolwiek istotnej przyczyny.

Podobnie fragment dotyczący przemocy w rodzinie. Natomiast skala przemocy domowej sugeruje raczej problem z niewystarczającym wsparciem m.in. separowanie sprawców przemocy od rodzin. Wbrew zasadzie pomocniczości Karta wzbudza podejrzliwość i niechęć do działań organizacji pozarządowych, które realizują wiele ważnych zadań w lokalnych społecznościach. Dokument ten może przyczynić się do zaprzepaszczenia potencjału organizacji pozarządowych, gdyż zawiera zapisy, które mogą znacząco utrudnić ich funkcjonowanie (np. w przestrzeni szkolnej), a nawet zniechęcić instytucje edukacyjne do takiej współpracy, jeżeli będzie ona obwarowana dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczo-informacyjnymi (ponad już istniejące procedury i obowiązki np. wobec kuratoriów).

Samorząd zobowiązany jest działać na rzecz wszystkich mieszkanek i mieszkańców. Fundamentalnym elementem jest dbanie o przestrzeganie praw człowieka. Drogą do tego jest zagwarantowanie edukacji antydyskryminacyjnej. Przekonania rodziców nie mogą powodować rezygnacji z nauczania opartej na dowodach naukowych edukacji seksualnej czy równościowej, gdyż Konstytucja zapewnia dziecku prawa niezależnie od przekonań rodziców. Proponowana Karta zagraża realizacji powyższych zadań, dlatego apelujemy o jej odrzucenie.

Rodziny wymagają ochrony przed przemocą, uzależnieniami i biedą, a nie przed wyimaginowanymi zagrożeniami.


Źródło
Opublikowano: 2020-09-28 18:32:16

Co sądzicie o podwyżkach cen biletów u jednego z największych przewoźników na Po

Razem Podkarpackie:

Co sądzicie o podwyżkach cen biletów u jednego z największych przewoźników na Podkarpaciu?

"Firma Marcel zaskoczyła nas ostatnio niespodziewanymi podwyżkami na większości tras na Podkarpaciu. Firma ta posiada na większości tras monopol przez co może ustalać sobie ceny jakie chce na większości swoich tras. Brak konkurencji sprawił, że dochodzimy do takich absurdów jak to, że trasa Krosno – Rzeszów kosztuje tylko złotówkę taniej niż Kraków – Rzeszów".

Likwidacja transportu zbiorowego, PKS-ów, połączeń kolejowych, doprowadziła do tego, że woj. Podkarpackie stało się jednym z najbardziej wykluczonych transportowo regionów nie tylko w Polsce, ale i Europie. Jako Lewica będziemy działać na rzecz rozwoju transportu i likwidacji wykluczenia transportowego w naszym województwie, choć wiemy, że będzie to bardzo trudne wyzwanie.


Źródło
Opublikowano: 2020-09-28 18:01:22

Zielone bojkoty – gdy budowlańcy walczyli o środowisko naturalne

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

W latach 1971-1975 lokalny oddział australijskiej Federacji Robotników Budowlanych uratował przed zniszczeniem ponad 40 parków, zabytkowych budynków i osiedli robotniczych w Sydney obejmując je tzw. „zielonymi bojkotami”. W tym samym czasie, dzięki aktywnym działaniom związku nastąpił wzrost płac w branży budowlanej, poprawiły się warunki socjalne, a pracownicy zyskali kontrolę nad przestrzeganiem zasad BHP. Historia ta pokazuje, że nie ma automatycznej sprzeczności między walką o prawa pracownicze i troską o środowisko naturalne. Jest także lekcją skutecznego organizowania się i budowania związkowej siły w skrajnie trudnych warunkach jakie panują w takich branżach jak budowlanka.

– na naszej stronie Jakub Grzegorczyk opisuje jedną z piękniejszych kart w historii ruchu związkowego.

Between 1971-1975 and 1971-1975, the local branch of the Australian Construction Worker s' Federation saved from destroying over 40 parks, historic buildings and working settlements in Sydney, including them called. ′′ green boycottes ". At the same time, the active relationship activities increased wage in the construction industry, social conditions improved and the employees gained control over compliance with the safety rules. This story shows that there is no automatic contradiction between the fight for employee rights and care for the environment. It is also a lesson in effective organizing and building union strength in extremely difficult conditions such as a builder.

– on our website Jakub Grzegorczyk describes one of the most beautiful cards in the history of union traffic.

Translated

Zielone bojkoty – gdy budowlańcy walczyli o środowisko naturalne

W latach 1971-1975 lokalny oddział australijskiej Federacji Robotników Budowlanych uratował przed zniszczeniem ponad 40 parków, zabytkowych budynków i osiedli robotniczych w Sydney obejmując je tzw. „zielonymi bojkotami”. W tym samym czasie, dzięki aktywnym działaniom związku nastąpił…

Źródło
Opublikowano: 2020-09-28 15:00:33

NIK wydał raport o dostępności diagnostyki patomorfologicznej. Na Opolszczyźnie

Marcelina Zawisza:

NIK wydał raport o dostępności diagnostyki patomorfologicznej. Na Opolszczyźnie 1 lekarz tej specjalności przypada na 157 tys. osób. W kraju – 1/48,5 tys. W Mazowieckim – 1/33 tys.
Średnia europejska? 1/36 tys.

Obraz polskiej ochrony zdrowia w pigułce – nie dość, że jest marnie, to jeszcze występuje “syndrom kodu pocztowego”. W Warszawie europa, a poza tym – wtopa.

Nierówności w dostępie do ochrony zdrowia przerabiamy właściwie w każdym obszarze – dostępność mammobusów spada w pandemii bardziej poza wielkimi miastami, a więc tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

O tym jaki jest w mniejszych miastach i na wsiach dostęp do ginekologów też alarmował NIK. mówiąc delikatnie: fatalny.

Diagnostyka patomorfologiczna to też często wyprawa do większego miasta, albo nawet do stolicy. To samo z leczeniem onkologicznym.

PiS w “Piątce dla zdrowia”, ogłoszonej przez Kaczyńskiego w Opolu, pokazał pomysł na onkologię, który zamiast rozwiązać problemy dostępności do leczenia onkologicznego – pogłębi je. Bo tak to trzeba nazwać – budowa Wielkiego Instytutu Onkologii w stolicy to stworzenie na starcie bariery dostępu dla Polek i Polaków, którzy akurat do Warszawy mają daleko. A jest ich w kraju zdecydowana większość.

Dużo lepszą metodą jest rozwój ochrony zdrowia bliżej “prowincji” – województwa powinny oferować swoim mieszkankom i mieszkańcom możliwie kompletny zestaw usług zdrowotnych, tak, by kilkusetkilometrowe podróże po diagnozę i leczenie przestały być regułą. Najbardziej potrzebne usługi powinny oferować szpitale i przychodnie powiatowe, tak, by w regionach również złagodzić dysproporcje między stolicami województw i ich otoczeniem.

W ten sposób powinniśmy niwelować nierówności w dostępie do ochrony zdrowia.

Bo przecież każda i każdy ma w Polsce takie samo prawo do zdrowia, bez względu na to czy jest z Pluder w Opolskim czy z Mokotowa.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-28 12:57:43

Skandal w Kraśniku. Biegacz z tęczową flagą strollował radnych na ich własnym półmaratonie

Razem Pomorze:

Nasz ci on, nasz! Poznajcie Kacpra z gdyńskiego okręgu Partii Razem.

"- Jako sportowiec, lekarz, opiekun osoby niepełnosprawnej, członek partii Razem i w końcu po prostu jako człowiek nie mogę przyzwalać na brak tolerancji i wykluczenia – podkreślił.

Biegacz zaznaczył, że spotkał się tylko i wyłącznie z ciepłym odbiorem zarówno przed biegiem, jak również w trakcie i po.

Podobno fotki z półmaratonu wrzucał na Fejsa korzystając z 5G, a mimo to jest cały i zdrowy".

🇵🇱🏳️‍🌈

Skandal w Kraśniku. Biegacz z tęczową flagą strollował radnych na ich własnym półmaratonie

– Trafił się bieg, a że ostatnie działania tutejszych radnych kłócą się z moimi życiowymi poglądami, które wpaja mi od dzieciaka Tata pochodzący z tych rejonów, to postanowiłem zrobić mały manifest – napisał biegacz, który w weekend pokonał półmaraton w Kraśniku, a nagrodę ode…

Źródło
Opublikowano: 2020-09-28 11:32:12

Apel przeciwko cięciom płac i etatów w administracji publicznej

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

‼️ Apel przeciwko cięciom płac i etatów w administracji publicznej

Zwracamy się z apelem do wszystkich organizacji związkowych działających w administracji publicznej oraz sferze budżetowej o podjęcie wspólnych działań przeciwko planowanej przez rząd polityce cięć. Zapowiedzi redukcji etatów i pensji oraz zamrożenia płac i zawieszenia funduszu nagród w służbie cywilnej, w naszej opinii powinny spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem ruchu związkowego – niezależnie od afiliacji organizacyjnej. Dlatego też apelujemy o rozpoczęcie wspólnej, międzyzwiązkowej dyskusji na temat koordynacji protestów we wszystkich instytucjach, które mogą zostać dotknięte polityką cięć.

Struktury związkowe zainteresowane współpracą prosimy o kontakt: kontakt@ozzip.pl

Pełna treść apelu: https://bit.ly/2Hsyg6v

!!️ Appeal against wage cuts and jobs in the public administration

We appeal to all union organizations operating in the public administration and the budget sphere to take joint action against the government's planned cut policy. Announcements of the reduction of jobs and salaries, as well as the freezing of wages and suspension of the Civil Service Prize fund, in our opinion they should meet a strong opposition to union movement – regardless of organizational affiliation. That is why we call for a joint interrelated discussion on coordination of protests in all institutions that may be affected by cutting policy.

Relationship structures interested in cooperation please contact us: kontakt@ozzip.pl

Full content of the appeal: https://bit.ly/2Hsyg6v

Translated


Źródło
Opublikowano: 2020-09-28 09:05:06

W obronie samotnych matek

Piotr Ikonowicz:

W obronie samotnych matek

Zwykle mierząc się z kryzysem życiowym narzekamy na władze publiczne, na sądy, urzędników. Często sprawcami naszych nieszczęść są ludzie chciwi, pozbawieni ludzkich uczuć, dążący ”po trupach” do jak największych i jak najszybszych zysków. Bardzo wiele jednak zależy od otoczenia, od sąsiadów, mieszkańców naszej ulicy, dzielnicy, wsi. Są społeczności, które potrafią samotną matkę wychowującą w skrajnie trudnych warunkach materialnych swoje dzieci otoczyć opieką, wspierać i podtrzymywać na duchu. Zdarza się jednak i to dość często, że matka dzieciom, której mąż zginął bądź odebrał sobie życie jest obiektem kampanii oszczerstw i powszechnej niechęci.
Nigdy nie zapomnę sąsiadek pewnej młodej wdowy, które w najlepsze potępiały nieszczęsną kobietę, za to, że pali papierosy choć jej się nie przelewa. Nad głowami owych kumoszek unosiła się chmura dymu, wszystkie kopciły jak kominy. Im kto biedniejszy i w trudniejszej sytuacji tym częściej wymaga się od niego by przyjął pokutniczy tryb życia. Pracownicy socjalni potrafią odmawiać wsparcia osobom, które posiadają przedmioty nie wiedzieć czemu uznane za luksusowe. Choćby płaski telewizor, choć wiadomo, że w sprzedaży nie ma już wypukłych. W oczy owych „wychowawców biedoty” kłują tak pospolite już dobra jak choćby smartfon. A przedmiot ten jest bardzo ważnym narzędziem choćby w poszukiwaniu pracy czy tanich zakupów on line.
W pewnej wsi babci, która stała się rodziną zastępczą wnucząt po śmierci rodziców sąsiedzi w czynie społecznym wyremontowali dom, a nawet stworzyli łazienkę. Gmina założyła centralne ogrzewanie.
Za to szczególnie trudna bywa sytuacja samotnych matek otoczonych liczną gromadką dzieci. Zwykle pomawia się je o niemoralne prowadzenie. Winą za nieobecność przemocowych partnerów/mężów, przed którymi trzeba było uciekać obarcza się ich ofiary.
Zupełnie inaczej się sprawy mają, gdy to matka porzuca ojca z dziećmi. Taki samotny dzielny tata z reguły cieszy się powszechnym szacunkiem i sympatią. I słusznie. Ale to różne traktowanie samotnych rodziców to jaskrawy objaw dyskryminacji kobiet. Wciąż wielkiego zapóźnienia cywilizacyjnego na jakie cierpimy.

Piotr Ikonowicz

Źródło
Opublikowano: 2020-09-28 08:56:33

Jeżeli w Polsce dzieje się coś ciekawego, to Bieganierazem z pewnością tam będzie. Dzisiaj relacja Kacpra Kąkola z … w

Adrian Zandberg:

Jeżeli w Polsce dzieje się coś ciekawego, to Bieganierazem z pewnością tam będzie. Dzisiaj relacja Kacpra Kąkola z … wait for it… Kraśnika:
Półmaraton w Kraśniku, na który zapisałem się zanim stał się sławny na całą Polskę 🙈
Bardzo fajny bieg na 250 osób ze względu na obostrzenia. Zająłem 5 miejsce z nową życiówką 1:14:58 🏆💜🏆 jak widać wyżej miałem tęczową czapeczkę ze śmigiełkiem co miało być oznaką solidarnością ze społecznością LGBT oraz pokazaniem, że antenka 5G oraz WiFi to nie zło 😈
Musze przyznać, że spotkało mnie dużo pozytywnego odzewu ze strony biegaczy, organizatorów, ale również jednego radnego i Pana Burmistrza. Co oznacza dla mnie jasno, że miasto jest na językach Polski za sprawą kilku radnych, którzy zagubili się ze swoimi poglądami. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧🏳️‍🌈💜❤️💜

If something interesting is happening in Poland, then @[108594987545832:274:Bieganierazem] will surely be there. Today Kacper Kąkola's report from… wait for it… Kraśnik:
Half marathon in Krasnik, which I signed up for before it became famous for the whole of Poland 🙈
Very nice run for 250 people due to restrictions. I took 5nd place with a new 1:14:58 🏆💜🏆 as you can see above I had a rainbow cap with a propeller, which was supposed to be a sign of solidarity with the LGBT community and showing that the 5 G and WiFi antenna is not evil 😈
I have to admit, I have met a lot of positive response from runners, organizers, but also one councilor and Mayor. Which means it's clear to me that the city is in Polish because of several councilors who have lost their views. 🌈🏳️ 🏳️ ⚧🏳️ 🌈💜❤️💜

TranslatedŹródło
Opublikowano: 2020-09-28 08:49:54

Korony Równości przyznawane przez Kampania Przeciw Homofobii rozdane! Gratuluję wspaniałym laureatom i laureatkom, zwłas

Magdalena Biejat:

Korony Równości przyznawane przez Kampania Przeciw Homofobii rozdane! Gratuluję wspaniałym laureatom i laureatkom, zwłaszcza Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w kategorii "Życie polityczne" (podobno wygrała ze mną o włos 😁), weterance Powstania Warszawskiego, Wandzie Traczyk-Stawskiej oraz Pawłowi Prenecie, Kamilowi Maczudze, Jakubowi Gawronowi i Paulinie Pająk, czyli osobom tworzącym wspaniały Atlas Nienawiści. Wspaniale było się spotkać z wszystkimi nominowanymi!
I dziękuję za Wasze głosy, każdy z nich to nagroda sama w sobie 💜👑🌈


Źródło
Opublikowano: 2020-09-27 21:53:25

Jest ich w Polsce 6 mln.

Robert Maślak

Jest ich w Polsce 6 mln.
Jeżeli są hodowane na mięso, zazwyczaj giną w wieku 1,5 roku. Mleczne żyją dłużej, ale tylko tak długo, jak trwa ich maksymalna „wydajność”. Także i one po kilku latach trafią pod nóż, kompletnie wycieńczone. Takie krowy wyglądają często jak kości obciągnięte skórą. Normalnie długość życia to 25 lat. Jak wygląda życie krów w artykule: https://oko.press/cierpienie-w-szklance-mleka-krowom-usuwa…/

Artykuły w oko.press są bezpłatne. Wystarczy się zarejestrować i zalogować.


Źródło
Opublikowano: 2020-09-27 18:31:58

Kontrola i niewidzialna przemoc. Instagram jako źródło cierpień

Jan Śpiewak:

"Media społecznościowe obiecywały nam wolność i równość, a stały się formą doskonałej kontroli i niewidzialnej przemocy."

Polecam mój najnowszy tekst dla polsatnews.pl:

"Dwóch pisarzy – George Orwell i Aldous Huxley – stworzyło w pierwszej połowie XX wieku dwie odmienne wizje totalitarnej przyszłości. Ten, który sportretował Orwell w "Roku 1984", był światem wszechobecnej cenzury, inwigilacji i indoktrynacji. Kontrolę nad ludźmi rządy sprawowały poprzez przemoc fizyczną i tortury. Propaganda służyła mobilizacji mas, które musiały ponosić coraz większe wyrzeczenia na rzecz wszechobecnego państwa. Ogromny aparat biurokratyczny został zaprzęgnięty do śledzenia każdego kroku jednostki, która dla systemu nie miała żadnego znaczenia.

Huxley widział totalitarną przyszłość w zupełnie inny sposób. W "Nowym Wspaniałym Świecie" władze kierowały ludźmi nie poprzez fizyczną przemoc, ale poprzez dozowanie im przyjemności. Nie trzeba było cenzurować książek, wystarczyło zapewnić ludziom łatwą rozrywkę i tysiące kanałów informacji. Fakty przestawały się liczyć, bo każdy miał własną prawdę. Pornografia, gry i bezmyślna konsumpcja zastąpiły kulturę. Obywatele stali się biernymi, egoistycznymi jednostkami, niezdolnymi do współpracy i empatii. Dzięki temu władze mogły spokojnie robić to, na co miały ochotę, bez uciekania się do masowej inwigilacji i przemocy. Dzisiaj w społeczeństwach Zachodu wizja Huxleya, w dużej mierze dzięki mediom społecznościowym, jest zaskakująco aktualna.

(…)

Instagram zamiast kokainy

Media społecznościowe wykorzystują nasze słabe strony, żeby nas od siebie uzależnić. Nieustające notyfikacje i lajki działają na nas jak kokaina. Narkotyk stymuluje receptory neuroprzekaźnikowe w ośrodku mózgu odpowiedzialne za nagradzanie. Wywołuje to przypływ dopaminy, która jest naturalną substancją chemiczną wytwarzaną przez mózg. Przynosi ona efekt szczęścia i zadowolenia. Biorąc kokainę przypływ dopaminy jest znacznie większy, niż gdy doświadczamy go w codziennym życiu, dlatego tak łatwo się od niej uzależnić. W ten sam sposób działają na nas notyfikacje i lajki. Każda wiadomość wysłana nam przez Instagrama czy Facebooka wyzwala w naszym mózgu dopaminę i sprawia, że czujemy się szczęśliwi.

Nieustająca obecność w mediach społecznościowych sprawia, że jesteśmy poddani nieustającej presji. Czują ją szczególnie ludzie, którzy urodzili się w trakcie rewolucji internetowej – nazywani Generacją Z. Mediów społecznościowych używa blisko 90 proc. nastolatków i dwudziestolatków.

Brytyjskie Królewskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego przeprowadziło badanie użytkowników Twittera, YouTube, Facebooka, Instagrama i Snapchata w wieku od 16 do 24 lat. Właściwie wszystkie te platformy były dla badanych Brytyjczyków źródłem niepokoju, traumy i stresu. Najgorzej w zestawieniu wypadł Instagram, który pozbawiał użytkowników snu, był źródłem lęku, a nawet depresji. 70 proc. badanych pod wpływem Instagrama czuło się gorzej ze swoim ciałem. W zestawieniu tylko YouTube miał w miarę neutralny wpływ na psychikę.

(…)

Media społecznościowe stały się platformą promującą indywidualizm, konsumpcję, łatwą, uzależniającą rozrywkę. Dzięki internetowym mechanizmom niemożliwe jest porozumienie, które wykraczałoby poza polityczne i kulturowe partykularyzmy. Jesteśmy stale demobilizowani do działania. Gigantyczna ilość bodźców sprawia, że nie potrafimy dostrzec tego, co naprawdę ważne, a co jest tylko szumem algorytmu. Przypomina to wizję Wolina i Huxleya, którzy ostrzegali nas, że nowe formy kontroli nie będą w żaden sposób przypominać metod stosowanych przez okrutnych despotów. Nie trzeba utrzymywać ogromnego aparatu opresji, żeby trzymać ludzi pod butem. Wystarczy dać im Instagrama."

Kontrola i niewidzialna przemoc. Instagram jako źródło cierpień

Media społecznościowe obiecywały nam wolność i równość, a stały się formą doskonałej kontroli i niewidzialnej przemocy. Kilkadziesiąt "lajków" wystarczy, żeby przewidzieć, na kogo dany użytkownik zagłosuje, jaką ma orientację seksualną i czy jego rodzice są rozwiedzeni.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-27 14:10:02

Myśliwi szukają powodów, aby strzelać do wilków. Sugestie dotyczące możliwych ataków na ludzi pojawiają się regularnie,

Robert Maślak

Myśliwi szukają powodów, aby strzelać do wilków. Sugestie dotyczące możliwych ataków na ludzi pojawiają się regularnie, podobnie jak różne fakenewsy. Teraz wymyślili coś nowego, rzekomy udział wilków w rozprzestrzenianiu ASF przez płoszenie stad dzików. Niektórzy chcą odstrzału nawet 90% populacji! Nieudolna, podjęta zbyt późno próba zwalczania ASF to porażka kolejnych ministrów rolnictwa. Teraz mają za to zapłacić wilki?
Artykuł:
https://www.onet.pl/…/mysliwi-chca-odstrza…/fktszx5,79cfc278


Źródło
Opublikowano: 2020-09-26 23:17:53

Młoda jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) – wylęgła się w sierpniu po 4-6 tygodniach inkubacji. Samica składa kilka jaj w

Robert Maślak

Młoda jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) – wylęgła się w sierpniu po 4-6 tygodniach inkubacji. Samica składa kilka jaj w czerwcu w wykopanym dołku w ziemi. Młode zapadną w hibernację nieco później niż dorosłe, zależnie od pogody na początku lub w końcu października. Aby przetrwać zimę, muszą być w dobrej kondycji i zgromadzić w ciele odpowiednią ilość tłuszczu. Dlatego korzystają z każdego ciepłego dnia i zjadają jak najwięcej owadów i innych drobnych bezkręgowców.
Źródło
Opublikowano: 2020-09-26 22:55:17

Dzisiaj wspieraliśmy manifestację w Bielsku-Białej Nienawiść nie przejdzie, organizowanej przez Razem Podbeskidzie Manif

Stowarzyszenie im. Tadeusza Regera:

Dzisiaj wspieraliśmy manifestację w Bielsku-Białej Nienawiść nie przejdzie, organizowanej przez Razem Podbeskidzie Manifestację zorganizowano w opozycji do homofobicznego, pełnego nienawiści i agresji wydarzenia środowisk skrajnie prawicowych. W ten sposób wyraziliśmy swój sprzeciw wobec nieludzkiej nagonki na osoby LGBT!
Źródło
Opublikowano: 2020-09-25 23:43:09

Azyl dla dzikich ptaków w Bukwałdzie – co roku leczy się tutaj około tysiąca zwierząt. Teraz zagraża im, i całej, p

Adrian Zandberg:

Azyl dla dzikich ptaków w Bukwałdzie – co roku leczy się tutaj około tysiąca zwierząt. Teraz zagraża im, i całej, przępieknej okolicy, plan budowy kopalni. Wspólnie z panią sołtys i mieszkańcami Bukwałdu rozmawiamy dziś, jak do tego nie dopuścić.


Źródło
Opublikowano: 2020-09-25 19:16:36

Właśnie trwa Międzynarodowy Tydzień Głuchych, którego zwieńczeniem będzie Dzień Głuchych i języka migowego przypadający

Daria Gosek-Popiołek:

Właśnie trwa Międzynarodowy Tydzień Głuchych, którego zwieńczeniem będzie Dzień Głuchych i języka migowego przypadający na ostatnią niedzielę września. To ważna okazja, by zwrócić uwagę opinii publicznej na prawa i problemy osób Głuchych i niedosłyszących. Szacuje się, że liczba osób Głuchych w Polsce sięga około 500 tys., a 900 tys. Polek i Polaków ma poważny uszczerbek słuchu. Blisko 80 proc. z tych osób osób jest dotkniętych bezrobociem, które wynika z barier obecnych na rynku pracy oraz z obaw pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością słuchu. Dlatego tak ważne są działania wspierające tę grupę oraz uświadamiające większość społeczeństwa. Pamiętajmy, że możemy zacząć od małych kroków – dodania napisów do treści video lub obecności tłumacza/czki na organizowanych wydarzeniach.

Ten czas to nie tylko okazja do uświadamiania o problemach osób Głuchych, ale także szansa, by powiedzieć więcej o kulturze tej społeczności. W Krakowie polecam Wam działania Grupa MIGAWKI Fundacja Między Uszami i oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, które swoimi działaniami promują kulturę Głuchych, pokazują piękno i promują naukę języka migowego, a także wspierają na co dzień inicjatywy związane ze społecznością osób Głuchych i niedosłyszących.

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Głuchych życzę osobom Głuchym i niedosłyszącym jak najmniej barier, nie tylko fizycznych, ale głównie mentalnych, a nam wszystkim większej otwartości i uważności na potrzeby drugiego człowieka!


Źródło
Opublikowano: 2020-09-25 17:36:20

Byłam dziś na Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, bo wspieram i podziwiam walkę młodzieży o naszą przyszłość. Kryzys klimaty

Magdalena Biejat:

Byłam dziś na Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, bo wspieram i podziwiam walkę młodzieży o naszą przyszłość. Kryzys klimatyczny oznacza dla Polski brak wody w kranach latem, rosnące ceny żywności, fale upałów zagrażające zdrowiu i życiu najsłabszych z nas. Młodzi ludzie to rozumieją. Najwyższy czas, żeby zrozumieli to wszyscy politycy i podjęli zdecydowane działania.Źródło
Opublikowano: 2020-09-25 16:32:09