Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień bez Długów. Ma on zwrócić uwagę na problemy z

Maciej Szlinder

Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień bez Długów. Ma on zwrócić uwagę na problemy związane z zadłużeniem prywatnym.

Około 40% Polaków spłaca obecnie pożyczkę lub kredyt. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Krajowego Rejestru Długów wynika, że co trzeci zadłużony ma problemy ze spłatą kredytu, a ponad 60% zadłużonych czuje się przytłoczona swoimi długami.

Długi nie są spłacane najczęściej z powodu zbyt niskich dochodów (27%) i niespodziewanych wydatków, np. związanych z leczeniem (26%). Istotna część nie jest w stanie spłacać długów z powodu wzrostu wydatków (czynsz, opłaty, żywność, 20%) lub utraty pracy (14%)

W trakcie pandemii nasze zaległości wzrosły o ponad 2 miliardy złotych. Dotknięte lockdownem firmy skrupulatniej przekazują zaległości konsumentów do windykacji.

Zadłużenie prywatne to wynik wielu problemów systemowych. Słabo opłacani, pracujący często na śmieciowych umowach, Polacy często nie mają szans na zaspokojenie swoich najważniejszych życiowych potrzeb w zakresie pracy, mieszkalnictwa, ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego. Rosnący dług prywatny to przede wszystkim odpowiedzialność państwa i rządzących od lat polityków za oszczędzanie na własnych obywatelach.

W kryzysie pandemicznym szczególnie powinniśmy troszczyć się przede wszystkim o zadłużenie obywateli a nie o wskaźniki długu publicznego. Prywatyzacja długu jest znacznie groźniejsza zarówno dla „gospodarki”, jak i dla naszego życia.


Źródło
Opublikowano: 2020-11-17 17:11:52

Dzisiaj obchodzimy w Europie Dzień Równości Wynagrodzeń.

Maciej Szlinder

Dzisiaj obchodzimy w Europie Dzień Równości Wynagrodzeń.

Ta symboliczna data wyznacza dzień, od którego kobiety przestają otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną przez siebie pracę zawodową, podczas gdy praca mężczyzn nadal jest opłacana aż do 31 grudnia.

Kobiety w Unii Europejskiej zarabiają średnio 16% mniej niż mężczyźni (to tzw. luka płacowa). W Polsce sytuacja jest jeszcze gorsza: luka płacowa od lat wynosi 19-20%. Oznacza to, że wynagrodzenie kobiety zatrudnionej na tym samym stanowisku, o tych samych kwalifikacjach i podobnym doświadczeniu co mężczyzna, jest o jedną piątą mniejsze.

Luka płacowa jest wyższa w sektorze prywatnym niż w sektorze publicznym.

Różnice w poziomie wynagrodzeń to jeden z najważniejszych przejawów dyskryminacji kobiet i wynika z uprzedzeń i stereotypów dotykających kobiety.

Warto walczyć o zmniejszenie luki płacowej poprzez rozwiązania takie jak np. jawność płac czy zwiększenie udziału mężczyzn w opiece nad dziećmi (choćby przez odpowiednie regulacje dot. urlopów rodzicielskich).


Źródło
Opublikowano: 2020-11-02 19:29:35

Już za 2 dni, w czwartek 22.10 Trybunał Konstytucyjny ma wydać wyrok w sprawie p

Maciej Szlinder

Już za 2 dni, w czwartek 22.10 Trybunał Konstytucyjny ma wydać wyrok w sprawie prawa do aborcji w przypadku ciężkich wad płodu.
Prawicowi fanatycy mogą zwiększyć jeszcze bardziej cierpienie polskich kobiet. Ludzie znani z nienawistnych i antynaukowych wypowiedzi zmuszą Polki do rodzenia dzieci,…

More

Image may contain: 1 person, sky and outdoor

Źródło
Opublikowano: 2020-10-20 15:35:27

Powstań przeciwko faszyzmowi!

Maciej Szlinder

Powstań przeciwko faszyzmowi!

Wczoraj do naszego biura w Warszawie próbowała wejść policja tłumacząc, że antyfaszystowskie hasła zakłócają marsz nacjonalistów. Interweniowała posłanka Paulina Matysiak i członek Zarządu Okręgu Warszawskiego Konrad Wiślicz-Węgorowski.

W naszym kraju problematyczne jak widać nie są marsze faszystów, nawoływania do mordowania ludzi o innych poglądach czy orientacji, ani rzucanie w ludzi butelkami, ale transparenty Młodzi Razem z jakże kontrowersyjnymi hasłami "Powstań przeciwko faszyzmowi" i "feminizm nie faszyzm".


Źródło
Opublikowano: 2020-08-02 12:01:19

Wyobraź sobie, że wchodzisz do pokoju, w którym znajduje się 1000 osób. Zostajec

Maciej Szlinder

Wyobraź sobie, że wchodzisz do pokoju, w którym znajduje się 1000 osób. Zostajecie poinformowani, że wkrótce do pokoju zacznie wlewać się woda. Osoby, które nie umieją pływać – utoną. Masz ograniczony czas i 20 tys. dolarów, by określić, kto nie potrafi pływać, i zdecydować, jak zapobiec utopieniom. Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji?

Polecam mój przekład artykułu Scotta Santensa, jednego z najbardziej znanych i aktywnych działaczy na rzecz dochodu podstawowego, dostępny na stronie czasopisma „Równość”:
https://rownosc.eu/o-pokoju-pelnym-wody/


Źródło
Opublikowano: 2020-07-29 12:35:20

Nie tylko praca zarobkowa jest pracą społecznie użyteczną. Praca wychowawcza i o

Maciej Szlinder

Nie tylko praca zarobkowa jest pracą społecznie użyteczną. Praca wychowawcza i opiekuńcza (głównie kobiet), czy praca wolontariacka (społeczna), duża część pracy umysłowej, artystycznej, twórczej – to obszary aktywności niezwykle użytecznej i rozwojowej z punktu widzenia gospodarki, jednak zupełnie niedocenianej (bo nieopłacanej) finansowo. Osobom, które tego typu pracy chcą się poświęcić, dochód podstawowy zapewniłby taką możliwość bez obarczania ich strachem o własny byt.

Dochodu podstawowego bronimy w artykule: https://krytykapolityczna.pl/…/dochod-podstawowy-mozliwy-w…/


Źródło
Opublikowano: 2020-05-31 19:58:56

Dzisiaj ukazała się na łamach Krytyka Polityczna nasza (tj. przedstawicieli inic

Maciej Szlinder


Dzisiaj ukazała się na łamach Krytyka Polityczna nasza (tj. przedstawicieli inicjatywy Europe, a patient / Pacjent Europa) obrona bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) polemizująca z krytycznym artykułem autorstwa Pawła Bukowskiego i Wojciecha Paczosa.

BDP może okazać się jednym z niewielu…

Więcej
Obraz może zawierać: noc i tekst

Źródło
Opublikowano: 2020-05-27 13:54:49

Pandemia jest sytuacją nadzwyczajną i nagłą, więc środki powinny natychmiast tra

Maciej Szlinder

Pandemia jest sytuacją nadzwyczajną i nagłą, więc środki powinny natychmiast trafiać do ludzi. Dochód podstawowy jest najszybszym rozwiązaniem. Im mniej procedur administracyjnych tym lepiej.

Rozpad gospodarki postępuje z każdym miesiącem. W marcu i kwietniu nie było jeszcze widać radykalnego wzrostu bezrobocia, bo część zwolnionych znajduje się w okresie wypowiedzeń. To niestety pewny scenariusz na maj i czerwiec. Od początku pandemii tysiące osób traci z dnia na dzień stabilność finansową i środki do życia. To głównie zatrudnieni na umowy czasowe, umowy zlecenia i samozatrudnieni. Nie jesteśmy w stanie oszacować skutków kryzysu, bo nie wiemy ilu pracowników za chwilę dołączy do tłumu bezrobotnych. Latem epidemia nieco wyhamuje, ale jesienią musimy spodziewać się nowej fali zachorowań. Czas ucieka, a ja nie mam złudzeń co do braku dobrej woli rządu.

Na nowym portalu WPunkt rozmawiam z Maciej Ostrowski na temat pandemii i dochodu podstawowego w trakcie jej trwania i nie tylko.

Wywiad dostępny tutaj:
https://wpunkt.online/…/wywiad-szlinder-czy-naprawde-musimy…


Źródło
Opublikowano: 2020-05-21 18:13:30

Młodzi Razem wpadli na świetny pomysł uczczenia Święta Pracy 24-godzinnym stream

Maciej Szlinder

Młodzi Razem wpadli na świetny pomysł uczczenia Święta Pracy 24-godzinnym streamem z rozmowami o historii ruchu pracowniczego, partii Razem w Sejmie, lewicowych ruchach z całego świata, systemie ochrony zdrowia. Wśród rozmów z wieloma ciekawymi gośćmi (w tym m.in. Adrian Zandberg, Piotr Ikonowicz, Paulina Matysiak, Kaja Filaczyńska) będzie można posłuchać również rozmowy ze mną o dochodzie podstawowym. Zachęcam do oglądania w godz. 12.00-12.45.
Tutaj link: https://www.youtube.com/watch?v=LYBg8nq7YzA
Zaglądajcie całą dobę!


Źródło
Opublikowano: 2020-05-01 10:17:56

RZĄD PLECAMI DO PRACOWNIKÓW

Maciej Szlinder

⬛️ RZĄD PLECAMI DO PRACOWNIKÓW

⬛️ Rządzący pracują nad kolejnymi przepisami związanymi z przeciwdziałaniem kryzysowi spowodowanego epidemią koronawirusa. Kompletny program rozwiązań potrzebnych pracownikom powinien się pojawić na samym początku epidemii. Teraz mamy sytuację, że rząd co chwila wrzuca kolejne odsłony „tarczy antykryzysowej”, obecne wersje to chyba część trzecia i czwarta. Jednak najgorsze jest to, że za ilością tych ustaw nie idzie jakość, bo i tym razem rząd tylnymi drzwiami chce wprowadzić antypracownicze zapisy. Nowe pomysły to m.in.:

możliwość wysłania pracownika na „przymusowy urlop wypoczynkowy”, bez jego zgody i z pominięciem planów urlopowych
prosta możliwość obniżania wynagrodzenia o 10%, a dodatkowo gdy obniżony wymiar pracy nie będzie wyższy niż 10% nie będzie wymagane porozumienie ze związkami zawodowymi, a jedynie ustalane przez pracodawcę „w oświadczeniu, podanym do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy”
możliwość wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem posiadającym „źródła utrzymania inne niż stosunek pracy łączący go z pracodawcą lub fakt posiadania przez niego uprawnień do tego źródła” (np. emerytura, renta oraz „uzyskiwanie przychodów z innej działalności zarobkowej, z tytułu odpłatnego pełnienia funkcji lub z praw majątkowych”),
zwolnienie z konieczności stosowania przepisów przewidujących szczególną ochronę trwałości stosunku pracy, np. działaczy związkowych lub społecznych inspektorów pracy oraz przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych)
możliwość zawieszenia obowiązku tworzenia zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, dokonywania odpisów i zwiększeń na rzecz tych funduszy i wypłaty świadczeń urlopowych
możliwość zawieszenia przez pracodawcę funkcjonowania innych funduszy lub wykonania zobowiązań o charakterze socjalno-bytowym.

⬛️ Niestety ustawa nie przewiduje, że te przepisy będą dotyczyć tylko przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej. To idealna zachęta do łamania praw pracowniczych! Dobrze z historii wiemy, że raz zabrane prawa pracownika rzadko kiedy są mu przywracane. Nie ma mojej zgody na zrzucanie kosztów kryzysu na najsłabszych i kolejne kroki osłabiające kodeks pracy!


Źródło
Opublikowano: 2020-04-27 20:41:01

Krótka historia o POPiSowskim układzie, pandemii i DPS-ach

Maciej Szlinder

Krótka historia o POPiSowskim układzie, pandemii i DPS-ach

Jeszcze niedawno minister Marlena Maląg opowiadała jak to rząd wspiera samorządy w prowadzeniu DPS-ów.
A w jej własnym okręgu wyborczym, w kaliskim DPS nie mogą się doliczyć zakażonych i zmarłych osób.

Część pensjonariuszy przeniesiono do szpitala w podkaliskiej Wolicy, który jest do tego zupełnie nieprzygotowany. Wicedyrektorka szpitala pokazuje winę PiS-owskiego Łukasz Mikołajczyk – Wojewoda Wielkopolski: “Wojewoda wielkopolski zrobił sobie z naszego szpitala model włoski. Ludzie się tutaj uduszą. Tymi pacjentami nie będzie miał się kto opiekować”.

Wojewodę otwarcie wspiera wicemarszałkini województwa z Platformy Obywatelskiej Marzena Wodzińska. Jak piszą w Wyborcza.pl Poznań Piotr Żytnicki i Sylwia Sałwacka „49-letnia Wodzińska pochodzi z Kalisza, pracowała w bankach, a 43-letni wojewoda Łukasz Mikołajczyk to nauczyciel z pobliskiego Ostrowa Wielkopolskiego. W byłym kaliskim PO i PiS tworzą ponadpartyjny towarzyski układ, zwany nieformalnie porozumieniem ostrowsko-kalisko-pleszewskim. Mimo różnych opcji partyjni działacze nie idą tu na zwarcie, ale starają się dogadać. Z tego powodu Wodzińska chowa teraz głowę w piasek".

To miasto Kalisz, powiat kaliski, krotoszyński, ostrowski i pleszewski (dawne województwo kaliskie) są dziś epicentrum koronawirusa w Wielkopolsce. Znaczna część zakażonych to mieszkańcy domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Podsumujmy, z układu: minister i wojewoda z PiS i wicemarszałek z PO powstaje chaos w ochronie zdrowia i pomocy społecznej. A trakcie pandemii oznacza to więcej zarażeń i więcej zgonów.

Dziękuję Beata Błażejczak-Kleczewska i Paweł Kleczewski za zwrócenie mojej uwagi na ten temat.


Źródło
Opublikowano: 2020-04-26 15:18:28

Kolejny odcinek smutnego serialu dyskryminacji mniejszości przez obecny rząd – tym razem chodzi mniejszość białoruską. N

Maciej Szlinder

Kolejny odcinek smutnego serialu dyskryminacji mniejszości przez obecny rząd – tym razem chodzi mniejszość białoruską. Nie ma naszej zgody na odbieranie komukolwiek przysługujących mu praw, bez znaczenia gdzie ktoś się urodził, jakiego jest wyznania i jakim językiem mówi!


Źródło
Opublikowano: 2020-04-19 11:47:28

Co łączy Olgę Tokarczuk, posłów i posłanki partii Razem, Tomasza Terlikowskiego,

Maciej Szlinder

Co łączy Olgę Tokarczuk, posłów i posłanki partii Razem, Tomasza Terlikowskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego, Agnieszkę Holland, Michała Boniego i Roberta Biedronia? Wszyscy opowiedzieli się za bezwarunkowym dochodem podstawowym na czas pandemii wypłacanym z budżetu UE i emisji pieniądza przez Europejski Bank Centralny!

Cieszę się, że również mogłem wesprzeć tę inicjatywę oraz podpisać się pod listem.

Poza kryzysowym BDP, postulujemy także: wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w utrzymaniu zatrudnienia, dodatkowe środki dla państw na zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną i badania nad lekami na COVID-19 i szczepionką na wirusa SARS-CoV-2.

Polecam podpisywanie się pod listem: https://you.wemove.eu/campaigns/pacjent-europa-PL


Źródło
Opublikowano: 2020-04-09 17:16:23

Podatek od transakcji finansowych, podatek cyfrowy, podatek od wielkich korporacji, podatek od śladu węglowego, koniec z

Maciej Szlinder

Podatek od transakcji finansowych, podatek cyfrowy, podatek od wielkich korporacji, podatek od śladu węglowego, koniec z rajami podatkowymi. Trzeba było pandemii, by premier przyjął program Razem z wyborów europejskich. Gdyby jeszcze Prawo i Sprawiedliwość posłuchało uwag do krajowej #TarczaAntykryzysowa już teraz a nie za rok to może kryzys społeczny byłby mniejszy. Ale póki co woli prywatyzację służby zdrowia, zostawienie bezrobotnych na lodzie i obozy pracy.

W polskim Sejmie, premier polskiego rządu, zwolennik Europy narodów i przeciwnik dalszego jednoczenia się państw Unii Europejskiej, zamiast wprowadzać sensowne rozwiązania w swoim państwie narodowym, w czasie kryzysu, opowiada za jakimi jest podatkami na poziomie UE…

Morawiecki wobec Unii Europejskiej zachowuje się, jak ci przedsiębiorcy co chcieli, żeby państwo im jedynie nie przeszkadzało i najlepiej się wycofało ze wszystkiego, a jak przychodzi co do czego, to wyciągają ręce do państwa po pomoc.


TarczaAntykryzysowa

Źródło
Opublikowano: 2020-04-06 13:57:35

„koronawirus pokazał, że król jest nagi – państwo po dekadach demontażu sfery us

Maciej Szlinder

„koronawirus pokazał, że król jest nagi – państwo po dekadach demontażu sfery usług społecznych, wycofywania się z misji gwaranta solidarności społecznej, ale także na skutek przemian społecznych i strukturalnych niezależnych od państwa straciło zdolność do skutecznego działania”. Pełna zgoda z Edwinem Bendykiem

Źródło
Opublikowano: 2020-04-04 19:54:54

Sytuacja jest naprawdę poważna i wszyscy to widzimy, więc proszę rozmawiajmy o kwestiach naprawdę ważnych (jak walczyć z

Maciej Szlinder

Sytuacja jest naprawdę poważna i wszyscy to widzimy, więc proszę rozmawiajmy o kwestiach naprawdę ważnych (jak walczyć z epidemią, jak chronić ludzi przed radykalnym zubożeniem i zadłużeniem, jak przeorganizować usługi publiczne), a nie o pierdołach (wybory korespondencyjne)


Źródło
Opublikowano: 2020-04-02 21:31:17

Obejrzyj Dochód podstawowy w czasach pandemii

Maciej Szlinder


Potrzebujemy bezpośrednich transferów pieniężnych w trakcie pandemii COVID-19. Dziurawa „tarcza antykryzysowa” rządu nie jest właściwą odpowiedzią na kryzys. Potrzebujemy awaryjnego dochodu podstawowego – comiesięcznego świadczenia dla wszystkich Polek i Polaków. Dochód taki to, z jednej strony, wzmocnienie słabnącego popytu, a z drugiej, oddech dla polskich obywateli.
Nie ma na co czekać. Czas na dochód podstawowy!


Źródło
Opublikowano: 2020-03-27 15:27:40

Obejrzyj Czy podstawowy dochód gwarantowany może być dobrą odpowiedzią państwa na obecny kryzys na rynku pracy spowodowany pandemią koronawirusa?

Maciej Szlinder


Centrum im. Ignacego Daszyńskiego zorganizowało krótką sondę na temat awaryjnego dochodu podstawowego w trakcie pandemii. Zachęcam do obejrzenia filmu i zapoznania się z argumentami zwolenników i przeciwnika tego rozwiązania


Źródło
Opublikowano: 2020-03-25 18:20:19

Pieniądze dla każdego – recepta na kryzys – Równość

Maciej Szlinder

Polecam mój wywiad dla czasopisma "Równość" o dochodzie podstawowym w czasach pandemii i w świecie po jej przezwyciężeniu. Znajdziecie tam odpowiedzi na standardowe zarzuty wobec dochodu podstawowego, sugestie dotyczące działań koniecznych w obecnym kryzysie, a także kilka słów o tarczy antykryzysowej rządu.
Wywiad przeprowadził Paweł Miech (Stowarzyszenie im. Tadeusza Regera), dziękuję za dobrą rozmowę!

Pieniądze dla każdego – recepta na kryzys – Równość

Kryzys to taki moment, kiedy nie należy obawiać się radykalnych rozwiązań. Wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego jest szybkie i łatwe.

Źródło
Opublikowano: 2020-03-21 10:45:55

Tarcza Antykryzysowa nie jest tak duża jak się premierowi wydaje. W stosunku do PKB zdecydowanie większe pakiety zapropo

Maciej Szlinder

Tarcza Antykryzysowa nie jest tak duża jak się premierowi wydaje. W stosunku do PKB zdecydowanie większe pakiety zaproponowano w innych krajach europejskich, takich jak Niemcy czy Francja.

Jest w niej kilka propozycji niezłych, np. pomoc osobom na umowach zlecenie i o dzieło, a także prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, w wysokości 2 tys. brutto (pytanie czy ta wysokość będzie dotyczyła wszystkich w tej sytuacji, czy „do 2000 zł” jak Morawiecki powiedział na konferencji z prezydentem Dudą). Niestety w pomocy nie są uwzględnione choćby osoby bezrobotne, które w obecnej sytuacji nie bardzo mogą sensownie poszukiwać zatrudnienia.

Sprzeciw budzi umożliwienie obniżenia płac pracownikom o 20% – zmiany nie mogą odbywać się ich kosztem! Dofinansowanie powinno być wyższe niż 40%, ale obarczone warunkami (brak zwolnień oraz przy dużych przedsiębiorstwach przekazanie części udziałów w ręce publiczne). Zawieszenie spłacania kredytów powinno być ustawowe, a nie zależeć od zgody konkretnego banku. Konieczne są również regulacje uniemożliwiające wzrost czynszów i opłat za wynajem w trakcie pandemii.

Ten pakiet jest za mało odważny i miejscami dziurawy. W czasach, w których Stany Zjednoczone zapowiadają 1000 dolarów dla każdego obywatela, naprawdę nie należy poprzestawać na półśrodkach.


Źródło
Opublikowano: 2020-03-18 21:42:38

137 lat temu zmarł Karol Marks – wybitny myśliciel, dzięki któremu znacznie lepiej rozumiemy dzisiaj naszą społeczną rze

Maciej Szlinder

137 lat temu zmarł Karol Marks – wybitny myśliciel, dzięki któremu znacznie lepiej rozumiemy dzisiaj naszą społeczną rzeczywistość.
To jego analizy kapitalistycznego systemu produkcji, krytyka ekonomii politycznej czy opisy walk klasowych wpłynęły na rozwój wielu nauk społecznych, a także na siły polityczne walczące o świat wolny od wyzysku i alienacji.
Polecam zatem w obliczu pandemii – siedźmy w domu i czytajmy Marksa!


Źródło
Opublikowano: 2020-03-14 19:53:56