Dzisiaj obchodzimy rocznicę śmierci Thomasa Paine’a – brytyjskiego myśliciela oś

Maciej Szlinder:


Dzisiaj obchodzimy rocznicę śmierci Thomasa Paine’a – brytyjskiego myśliciela oświeceniowego, orędownika wolności, demokracji i praw człowieka. Był jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Określany jako niepokorny humanista mający na swoim koncie udział w rewolucji francuskiej.

Paine pochodził z angielskiej, rzemieślniczej rodziny. Edukację zakończył na szkole powszechnej, a od 13. roku życia pracował w warsztacie ojca marząc o karierze w marynarce wojennej. Dorosły Paine bez pracy i chorujący na szkorbut postanowił wyjechać do Ameryki – ponoć po rozmowie z Benjaminem Franklinem.

W Filadelfii Paine szybko znalazł pracę jako dziennikarz. 10 stycznia 1776 opublikował broszurę „Zdrowy rozsądek”, która szybko stała się bestsellerem, a o której mawia się, że była iskrą dla wybuchu rewolucji. W książce Paine nawoływał do stworzenia niepodległego państwa w miejsce dotychczasowych kolonii brytyjskich w Ameryce. W czasie poprzedzającym publikację broszury głoszenie takich poglądów karane było śmiercią, jednak miało to olbrzymie znaczenie dla zaangażowania obywateli i powstania Deklaracji Niepodległości. Po ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone niepodległości Paine powrócił do Europy.

W 1791 opublikował w Wielkiej Brytanii popierającą Wielką Rewolucję Francuską pracę „Prawa człowieka”. Republikańskie poglądy Thomasa, którymi zaskarbił sobie sympatię i poparcie wśród ludu, nie spotkały się z przychylnością władzy. Był poszukiwany przez tajną policję króla Jerzego III, opuścił więc wyspy. Trafił do Francji, gdzie został wybrany do Zgromadzenia Narodowego. W 1793 roku Paine został aresztowany za zdradę stanu z powodu sprzeciwu wobec kary śmierci, po roku został zwolniony.

Paine w napisanej 1797 r. pracy pt. “Sprawiedliwość agrarna” jako pierwszy zaproponował powszechne jednorazowe świadczenie dla wszystkich obywateli, pierwowzór dzisiejszej dotacji kapitałowej. Ponieważ ziemia jest „wspólną własnością rodzaju ludzkiego”, każdy właściciel ziemski powinien, zdaniem Paine’a, płacić wspólnocie stałą daninę za jej użytkowanie. Z tak zebranych środków proponował, by każdej osobie kończącej dwadzieścia jeden lat wypłacać pewną kwotę “jako częściową rekompensatę za utratę naturalnego dziedzictwa w wyniku wprowadzenia systemu własności ziemskiej”.
Paine był również prekursorem idei emerytury obywatelskiej, proponując
również finansowanie z tych samych środków corocznej wypłaty dla każdej osoby, która ukończyła 50 lat.

Zmarł 8 czerwca 1809 roku w Nowym Jorku.


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-06-08 19:33:36

Wojna w Ukrainie trwa już ponad 3 miesiące, a wciąż nie zdecydowano się na konie

Maciej Szlinder:


Wojna w Ukrainie trwa już ponad 3 miesiące, a wciąż nie zdecydowano się na konieczne wsparcie tego kraju za pomocą umorzenia jego długu zagranicznego. O tym dlaczego warto to zrobić, skąd się wzięło to zadłużenie oraz czy wszystkie długi trzeba spłacać rozmawiam z Paulina Matysiak w jej podcaście.

Rozmowę można przesłuchać w różnych miejscach, poniżej linki do popularnych serwisów:

Anchor: https://anchor.fm/paulinamatysiak/episodes/Dug-Ukrainie-trzeba-umorzy–Rozmowa-z-Maciejem-Szlinderem-e1ibrqg

Spotify: https://open.spotify.com/episode/02fVkTmy8fLVRuznZ4SfOD…

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/…/paulina…/id1615222322…


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-06-06 14:34:35

Maciej Szlinder:Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-06-03 12:50:36

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i z tej okazji gościnią dzi

Maciej Szlinder:


Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i z tej okazji gościnią dzisiejszego Ekonomicznego Czwartku będzie pielęgniarka i członkini Zarządu Krajowego partii Razem Joanna Wicha.
❓Jak wyglądają wynagrodzenia pielęgniarek w Polsce?
❓Na czym polegają nadchodzące podwyżki płac i czy są one wystarczające?
❓Co należy zmienić, by więcej osób wybierało ten zawód?
O tym dzisiaj, na fejsbukowym profilu partii Razem o godz. 18:00.


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-05-12 10:04:41

Dzisiaj obchodzimy rocznicę urodzin Karola Marksa – jednego z najwybitniejszych

Maciej Szlinder:


Dzisiaj obchodzimy rocznicę urodzin Karola Marksa – jednego z najwybitniejszych myślicieli wszechczasów.

O Marksie napisano i powiedziano wiele. Krytyk kapitalizmu i religii, filozof, ekonomista, historyk, rewolucjonista, najbardziej wpływowy teoretyk socjalizmu i komunizmu, współzałożyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników.

Urodził się w pruskim Trewirze 5 maja 1818 r. w średniozamożnej rodzinie. Do 12 roku życia miał zapewnione prywatne nauczanie, później poszedł do gimnazjum. Studia prawnicze rozpoczął na uniwersytecie w Bonn, które kontynuował w Berlinie. Porzucił jednak prawo na rzecz zgłębiania literatury, historii i filozofii. Dołączył także do kręgu poetyckiego, a romantyczne wiersze dedykował Jenny von Westphalen, której się oświadczył.

Zafascynowany Heglem wstąpił do młodoheglistów. W 1841 r. napisał pracę doktorską, jednak z powodów politycznych tytuł uzyskał na uczelni w Jenie. Kontrowersyjne poglądy uniemożliwiły mu dalszą karierę naukową. Wolność ich wyrażania młody Marks odnalazł w redakcji gazety Rheinische Zeitung. Niestety, dla aparatu państwowego treści publikowane na łamach tego czasopisma były zbyt odważne, została więc zamknięta w 1843 r., a Marks wraz z rodziną uciekł do Paryża. Małżonkowie mieli siedmioro dzieci, z których, z powodu dojmującej biedy, okresu dorosłości dożyły tylko trzy córki.

Zagranicą Marks odnalazł warunki do rozwijania swoich teorii, to właśnie w Paryżu poznał Fryderyka Engelsa, z którym później blisko współpracował. Po dwóch latach został zmuszony do opuszczenia Francji. Zamieszkał w Brukseli, gdzie podejmował się pracy publicystycznej, dzięki której ledwo udawało mu się utrzymać rodzinę, mógł jednak liczyć na wsparcie finansowe od swojego przyjaciela Engelsa. Potem wraz z rodziną na stałe osiedlił się w Londynie.

Marks stworzył podstawy przełomowej teorii społecznej, która do dzisiaj stanowi punkt podstawę myślenia o świecie wielu badaczy i aktywistów. Przenikliwość jego myśli i dyscyplina intelektualna pozwoliły mu na stworzenie dzieł, bez których nie można wyobrazić sobie dzisiejszej socjologii, filozofii czy ekonomii. Część jego prac może być niełatwa w lekturze i wymaga pewnego wysiłku, by zrozumieć głębię myśli autora. Niech nas to jednak nigdy nie zniechęca, bo wysiłek ten ciągle przynosi kolejne intelektualne odkrycia i wyzwania.

Karol Marks zmarł 14 marca 1883 r. w Londynie.


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-05-05 13:05:38

Dzisiaj Dzień Kobiet. Pomysł na ustanowienie tego corocznego dnia na początku X

Maciej Szlinder:


Dzisiaj Dzień Kobiet. Pomysł na ustanowienie tego corocznego dnia na początku XX wieku wywodzi się z ruchu socjalistycznego i przypomina o walce o prawa kobiet. Prawa te niestety wciąż nie są realizowane, a kobiety nadal dotyka niesprawiedliwość i nierówne traktowanie.

Doświadczenie pandemii pokazało, że w warunkach kryzysu to kobiety tracą pracę częściej niż mężczyźni, dominują w zawodach, które najsilniej odczuły skutki pandemii, a ich czas pracy (tej zawodowej i tej niewidzialnej domowej) znacznie się wydłużył. „Matkę Polkę Pandemiczną”, statystycznie lepiej wykształconą od mężczyzny, nadal rzadziej spotkamy w zarządzie, czy kierownictwie firmy, nadal zarabia ona mniej od mężczyzny, po pandemii dużo mniej. Pandemia wzmocniła nierówności między płciami również w świecie naukowym. Liczba prac naukowych czy składanych przez kobiety wniosków grantowych znacznie spadła w porównaniu do mężczyzn, którzy publikują więcej.

Jak sytuacja kobiet mogłaby się zmienić, gdyby zmieniono definicję pracy (poszerzając ją o niewidzialną pracę domowę) i wprowadzono bezwarunkowy dochód podstawowy? W komentarzu podlinkuję Wam przedmowę mojego autorstwa do tekstu Kathii Weeks pt. “Polityka feministyczna anty/postpracy a obrona dochodu podstawowego” dla czasopisma @Praktyka Teoretyczna.


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-03-08 12:49:09

Dziś urodziny obchodziłaby Róża Luksemburg. Socjalistka, działaczka ruchu robot

Maciej Szlinder:


🌹 Dziś urodziny obchodziłaby Róża Luksemburg. Socjalistka, działaczka ruchu robotniczego, filozofka, marksistka. Wybitna ekonomistka, pierwsza Polka z doktoratem z ekonomii. Jeżyczanka, co upamiętnia tablica na fasadzie kamienicy przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu.

🌹 Urodziła się w Zamościu 5 marca 1871 r. w żydowskiej rodzinie. Róża ukończyła gimnazjum z wysokimi ocenami, jednak bez złotego szkolnego medalu ze względu na “opozycyjną postawę”. W 1889 roku uciekła do Zurychu, gdy carska policja dowiedziała się o jej kontaktach z partią Pierwszy Proletariat.

🌹 W Szwajcarii studiowała filozofię, ekonomię i prawo. Założyła partię “Socjaldemokrację Królestwa Polskiego”. Po wyprowadzce do Niemiec, wstąpiła do SPD, w której szybko zbudowała mocną pozycję.

🌹 W 1914 r. opublikowała swoje najważniejsze dzieło “Akumulacja kapitału”. Zawarte w nim analizy opisujące konieczność rozszerzania się systemu kapitalistycznego i teoria kryzysów do dzisiaj stanowią punkt odniesienia dla wielu ekonomistów.

🌹 Za udział w antywojennej demonstracji Róża została skazana na rok więzienia. Dzień po zwolnieniu zaangażowała się w listopadową rewolucję. Wraz z Karlem Liebknechtem wyniosła “czerwoną flagę”, symbol Grupy Spartakusa, założonej przez Różę i innych członków SPD. Powstanie stłumiono przemocą, a 15 stycznia 1919 roku Luksemburg wraz z innymi działaczami została pojmana przez Freikorps (Wolny Korpus, ochotnicze, nacjonalistyczne formacje paramilitarne). Po wielogodzinnym przesłuchaniu została brutalnie pobita i zamordowana przez członków korpusu. Jej ciało wrzucono do berlińskiego kanału wodnego.

🌹 Szerzyła wizję demokratycznego socjalizmu, krytykowała bolszewizm i Lenina. Jej prace teoretyczne stanowiły główną inspirację dla najważniejszych polskich ekonomistów XX wieku takich jak Michał Kalecki, Tadeusz Kowalik czy Jan Toporowski. Jest, obok Marii Skłodowskiej-Curie najbardziej znaną w świecie Polką. W 2018 r. tablica upamiętniająca Różę w jej rodzinnym Zamościu została na mocy dyspozycji IPN zdemontowana.


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-03-05 10:00:06

#EkonomicznyCzwartek z Marcinem Wrońskim o sankcjach dla Rosji

Maciej Szlinder:


#EkonomicznyCzwartek z Marcinem Wrońskim o sankcjach dla Rosji

Ekonomiczny czwartek z Marcin Wroński o sankcjach dla RosjiEkonomicznyCzwartek

Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-03-03 18:03:34

Dzisiaj o 6:00 w Solaris Bus &Coach Sp. z o. o. pracownicy po 38 dniach strajku

Maciej Szlinder:


Dzisiaj o 6:00 w Solaris Bus &Coach Sp. z o. o. pracownicy po 38 dniach strajku wrócili do pracy. Do północy trwały negocjacje, w których uzgodniono:

– podwyżka w 2022 roku wynagrodzenia zasadniczego dla każdego pracownika nie mniej niż 500 zł brutto. Teraz o 400 zł, a już za 4 miesiące do pełnych 500 zł.
– gwarancja podwyżki płacy zasadniczej w 2023 roku,
– wspólne wypracowanie zasad przyznania dodatkowej jednorazowej premii za realizację planu produkcji na 2022 rok.

Gratulacje OPZZ Konfederacja Pracy w Solaris Bus & Coach i NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach ✊
Dziękuję każdemu pracownikowi i każdej pracownicy za wytrwałość i odwagę. Wasza walka i wygrana jest symbolem dla nas wszystkich!

Grafika za: OPZZ Konfederacja Pracy


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-03-03 09:49:50

Zapraszam Was na jutrzejszy #EkonomicznyCzwartek. Moim gościem będzie Marcin Wro

Maciej Szlinder:


Zapraszam Was na jutrzejszy #EkonomicznyCzwartek. Moim gościem będzie Marcin Wroński, z którym będę rozmawiał o sankcjach wobec Rosji.

W związku z wydarzeniami, które rozpoczęły się wraz z czwartkową inwazją Rosji na Ukrainę postanowiłem, że sobotni cykl #SzlinderTłumaczyBDP zostanie na jakiś czas zawieszony. Z kolei temat i format, jaki ma Ekonomiczny Czwartek, wydaje się być adekwatny do sytuacji. Poza codziennym zaangażowaniem w pomoc uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy chcę również w ten sposób dołożyć swoją cegiełkę do walki informacyjnej z putinowską propagandą oraz upominania się o najlepsze rozwiązania wspierające Ukrainę w zakresie polityki gospodarczej Unii Europejskiej i Polski.

W komentarzu znajdziecie treść stanowiska Razem ws. napaści Rosji na Ukrainę, a w nim m.in. sankcje, które będziemy omawiać już jutro. Do zobaczenia na profilu partii Razem!


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-03-02 15:49:47

Wczorajszy poranek zmienił świat, który do tej pory znaliśmy. Dążenia imperialis

Maciej Szlinder:


Wczorajszy poranek zmienił świat, który do tej pory znaliśmy. Dążenia imperialistyczne Putina doprowadziły do napaści na Ukrainę, którą stanowczo jako partia Razem potępiamy. Wzywamy polski rząd, Unię Europejską i społeczność międzynarodową do wprowadzenia sankcji:

– odcięcia rosyjskich i białoruskich banków od rynku europejskiego i od systemu SWIFT,
– zamrożenia obrotu rosyjskimi obligacjami,
– ostatecznej rezygnacji z rurociągu Nord Stream 2,
– wydalenia rosyjskich dyplomatów z państw członkowskich UE,
– zajęcia majątków rosyjskich i białoruskich oligarchów,
– wsparcia militarnego dla wojska Ukrainy,
– uwolnienia Ukrainy od długu zagranicznego.

Pamiętać należy również o wszystkich osobach, które uciekają z Ukrainy szukając bezpieczeństwa na terenie Polski. Jest to naszym obowiązkiem, żeby jako kraj zagwarantować schronienie, opiekę medyczną i psychologiczną. A po ludzku – otwarte serca i głowy.


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-02-25 15:41:54

W ten czwartek zamiast Czwartku Ekonomicznego poprowadzę seminarium „Bezwarunkow

Maciej Szlinder:


W ten czwartek zamiast Czwartku Ekonomicznego poprowadzę seminarium „Bezwarunkowy dochód podstawowy. Doświadczenia i perspektywy”. Zapraszam Was do udziału!

Seminarium jest otwarte, każda chętna osoba może wziąć udział, link do wydarzenia znajdziecie w komentarzu.

Spotkanie organizowane jest przez Zakład Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydział Socjologii UAM w Poznaniu w ramach inicjatywy Seminarium Otwarte “Jakie nowe konstytucje?“


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-02-23 14:15:34

Ostatnio pisałem o przyczynach i skutkach nierówności ekonomicznych. Ale jak ma

Maciej Szlinder:


Ostatnio pisałem o przyczynach i skutkach nierówności ekonomicznych. Ale jak ma się do nich #bezwarunkowydochódpodstawowy? Żeby odpowiedzieć na to pytanie zawsze trzeba odnieść się do konkretnego modelu finansowania.

Dzisiaj w ramach cyklu #SzlindertłumaczyBDP opisuję jeden z najciekawszych, moim zdaniem, tego typu modeli – hiszpański model reformy podatkowo-świadczeniowej autorstwa Jordiego Arcaronsa, Antoniego Domènecha, Daniela Raventósa i Lluisa Torrensa (model ADRT).

Pierwsza jego wersja została stworzona w 2014 roku, kiedy proponowany dochód podstawowy miał wynosić 625 euro miesięcznie dla każdej osoby dorosłej. Stawka podatku PIT wynosiła 49,5%.
💰 Na wprowadzeniu BDP zyskałoby 70-80% hiszpańskiego społeczeństwa a straciło 20-30%.
▪ Współczynnik Giniego spadłby z poziomu 0,37 do 0,25, co oznaczałoby, że Hiszpania z kraju o wyższych nierównościach niż średnia europejska stałaby się jednym z najmniej nierównych krajów w Europie.
📌 Link do polskiego tłumaczenia tego modelu na łamach Praktyka Teoretyczna znajdziecie w komentarzu.

Zaktualizowana wersja tego modelu z 2020 roku proponowała BDP w wysokości 735 euro miesięcznie oraz stawkę PIT w wysokości 46,83%.
💰Na reformie zyskałoby 80,8% Hiszpanek i Hiszpanów, a straciło 19,2%.
▪ Współczynnik Giniego spadłby z 0,34 do 0,21, co czyniłoby Hiszpanię najbardziej równym społeczeństwem w Europie.
📌Więcej o nowszej wersji modelu znajdziecie w drugim komentarzu (treść w języku hiszpańskim).

Jeśli więc znowu usłyszycie lub przeczytacie głosy o nierealności sfinansowania BDP to śmiało polećcie im ten post. Zapraszam do dyskusji 🙂


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-02-19 10:00:03

Trwa czwarty tydzień strajku w Solarisie. W poniedziałek przed poznańskim urzęde

Maciej Szlinder:


Trwa czwarty tydzień strajku w Solarisie. W poniedziałek przed poznańskim urzędem miasta odbyła się demonstracja poparcia dla strajkujących, których jedynym żądaniem jest podwyżka o 800 zł. Strajkujący pracownicy i pracownice nie otrzymują wynagrodzenia za czas strajku. Okażmy solidarność wspierając zrzutkę na fundusz strajkowy – Konfederacja Pracy | OPZZ Konfederacja Pracy w Solaris Bus & Coach

Za Grzegorz Ilnicki:
Zarząd Solarisa nie dopuścił wczoraj zespołu negocjacyjnego OPZZ Konfederacji Pracy w komplecie do rozmów. A miały to być rzekomo przełomowe rozmowy.
W spotkaniu, w którym nie brali udziału negocjatorzy OPZZ Konfederacja Pracy, zarząd Solaris złożył nową propozycję pracownikom – zaproponowano o 50 zł więcej niż dotychczas. Te dodatkowe 50 zł dotyczyć ma tylko części pracowników.

Dodatkowo zaproponowano jednorazową premię w wysokości 500 zł. Propozycja ta, zawiera warunek, znany wszystkim z tanich działań telemarketingu „ta specjalna oferta ważna jest tylko teraz”. W tym przypadku te dodatkowe 50 zł dla niektórych pracowników ważne jest tylko 18 lutego br.

Link do zrzutki w komentarzu 👇


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-02-16 08:39:46

Dzisiaj urodziny obchodziłby David Graeber – amerykański antropolog, jeden z naj

Maciej Szlinder:


Dzisiaj urodziny obchodziłby David Graeber – amerykański antropolog, jeden z najciekawszych myślicieli XXI wieku. Był kluczową postacią ruchu Occupy Wall Street, przypisuje się mu autorstwo sloganu „We are the 99%”.

Graeber urodził się w rodzinie pochodzenia żydowskiego, a doświadczenie życia klasy robotniczej i aktywizmu politycznego rodziców miało wpływ na jego wrażliwość społeczną i poglądy.

Po ukończeniu studiów doktoranckich, Graeber rozpoczął pracę jako adiunkt na Uniwersytecie Yale, później został profesorem nadzwyczajnym. W 2005 r. wydział antropologii z powodów politycznych zdecydował, że nie przedłuży z nim umowy, co wywołało skandal i opór w środowisku akademickim. Poglądy Graebera udaremniły jego próby podjęcia pracy, mimo złożenia aplikacji (z listami polecającymi) do ponad dwudziestu amerykańskich uczelni.

W kolejnych latach Graeber wykładał w Goldsmith’s College of the University of London, a w 2013 rozpoczął profesurę w London School of Economics.

Jego pierwszą główną monografią jest “Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat”, której potencjał oceniano bardzo wysoko jako być może najpoczytniejszą książką antropologiczną XXI wieku.
Przypominał i rozwijał lewicową krytykę biurokracji m.in. w świetnej książce “Utopia regulaminów”.

W swojej późnej pracy koncentrował się na zagadnieniu „bezsensownej roboty”, wydał wtedy bestsellerową i nagradzaną książkę pt. Praca bez sensu. Teoria (wszystkie 3 książki w języku polskim wydała @krytykapolityczna).

Angażował się politycznie i aktywistycznie. Był działaczem rewolucyjnego związku zawodowego Industrial Workers of the World, protestował na Światowym Forum Ekonomicznym w Nowym Jorku w 2002. Publicznie wspierał demokratyczną rewolucję w kurdyjskiej Rożawie, Jeremiego Corbyna na stanowisku szefa brytyjskiej Partii Pracy oraz międzynarodowy ruch Extinction Rebellion. Łączył sympatię do nowoczesnej teorii pieniężnej z poparciem dochodu podstawowego.

Zmarł 2 września 2020 w wieku 59 lat.


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-02-12 16:00:02

W ostatnim poście z cyklu #SzlindertłumaczyBDP poruszyłem temat przyczyn nierówn

Maciej Szlinder:


W ostatnim poście z cyklu #SzlindertłumaczyBDP poruszyłem temat przyczyn nierówności. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam problemy, jakie nierówności generują. Są to problemy, które dotykają nie tylko ubogich grup społeczeństwa, choć najczęściej pojawiają się właśnie w dole drabiny społecznej.

Konsekwencje wzrostu nierówności podzieliłem na kilka kategorii. Na grafikach możecie przeczytać o tym, jak bardzo nierówności wpływają np. na zdrowie, czy kwestie społeczne.

Cykl bazuje głównie na treściach mojej książki “Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku”, którą wydałem w 2018 roku.


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-02-12 10:00:08

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Postanowiłem po

Maciej Szlinder:


Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Postanowiłem podzielić się z Wami krótkimi biografiami kobiet, których myślenie i osiągnięcia miały wpływ na mój rozwój i wiedzę ekonomiczną. Polecam Wam zapoznanie się z biografiami tych niezwykłych myślicielek.

A w stories możecie zapoznać się z danymi przygotowanymi przez Kosmos dla Dziewczynek, które przedstawiają statystykę, którą z pewnością należy zmienić!

🔴Róża Luksemburg – socjalistka, działaczka ruchu robotniczego, demokratka, filozofka, marksistka. Pierwsza Polka z doktoratem z ekonomii. W 1914 opublikowała swoje najważniejsze dzieło pt. Akumulacja kapitału. Zdradzona przez niemieckich socjaldemokratów. Zginęła brutalnie zamordowana.

🔴Joan Violet Robinson – Brytyjka, współtwórczyni i jedna z głównych przedstawicielek postkeynesizmu. Wykładała m.in. na Uniwersytecie Cambridge, w 1965 roku otrzymała tytuł profesor zwyczajnej. Miała znaczący wkład w rozwój teorii konkurencji monopolistycznej. W 1979 roku została pierwszą kobietą, która otrzymała honorowe stanowisko w King’s College.

🔴Elinor Ostrom – amerykańska ekonomistka, laureatka Nagrody Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2009. W swojej karierze naukowej skupiła się na badaniu ludzkiego pragnienia współpracy i bezinteresownej wymiany. W kwietniu 2012 roku znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu Time.

🔴Kathi Weeks – amerykańska feministka i marksistka, profesorka na Uniwersytecie Duke’a. Zwolenniczka bezwarunkowego dochodu podstawowego. Autorka książki The Problem with Work.

🔴Prof. Leokadia Oręziak – kierowniczka Katedry Finansów Międzynarodowych SGH w Warszawie. W latach 2014-2015 członkini Prezydenckiej Komisji Doradczej ds. Systemu Emerytalnego w Chile. W 2014 roku jej książka uzyskała pierwsze miejsce w konkursie Economicus na najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną.

🔴Prof. Elżbieta Mączyńska – nauczycielka akademicka SGH w Warszawie, Prezes Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. W 2010 roku powołana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na członkinię Narodowej Rady Rozwoju, powołana ponownie w 2015 roku.


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-02-11 11:02:51

Dzisiaj urodziny obchodziłby jeden z najciekawszych socjologów ostatnich dekad,

Maciej Szlinder:


Dzisiaj urodziny obchodziłby jeden z najciekawszych socjologów ostatnich dekad, Erik Olin Wright.

W komentarzu znajdziecie link do wywiadu z Erikiem, jaki wraz z Davidem Casassasem udało nam się przeprowadzić w czasie mojego pobytu w Barcelonie. Polecam Wam tę rozmowę – można poznać podejście Erika do klas społecznych i strategii politycznych.

Zainteresowania intelektualne Erika Olina Wrighta rozciągały się od analizy klasy po badanie „realnych utopii”. W pracy naukowej zajmował się teoriami państwa, socjologii ekonomicznej i nierówności społecznej, zawsze motywowanymi wyraźnym zaangażowaniem w sprawiedliwość społeczną. Był zwolennikiem bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Przez ponad 40 lat wykładał na Uniwersytecie Wisconsin w Madison, uwielbiany przez studentów i studentki. Był kluczową postacią stojącą za odradzającą się lewicą po obu stronach Atlantyku. W swojej książce Envisioning Real Utopias Wright chciał pokazać czytelnikowi, dlaczego socjalistyczna alternatywa jest nie tylko pożądana, ale także osiągalna.

Zmarł 23 stycznia 2019 roku, osiągając międzynarodowy poziom uznania. W sieci jest miejsce, w którym Erik pisał dziennik dzieląc się swoimi genialnymi przemyśleniami, nie tylko dotyczącymi białaczki, z którą walczył.


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-02-09 18:40:00

Wczoraj rozpoczął się Zjazd Grupy Lewicy The Left w Marsylii, na którym repreze

Maciej Szlinder:


Wczoraj rozpoczął się Zjazd Grupy Lewicy The Left w Marsylii, na którym reprezentuję partię Razem.

Dwa dni debat o przedłużających się kryzysach społecznych, kryzysie klimatycznym, ubóstwie energetycznym i mieszkalnictwie. Do dyskusji zaproszono nie tylko polityków i polityczki Lewicy Parlamentu Europejskiego, ale także związki zawodowe i ruchy społeczne.

Wczoraj odwiedziliśmy fabrykę herbat Scop-TI prowadzoną przez kooperatywę pracowników, którzy w 2014 roku przejęli ją od Unilevera po 1336 dniach strajku chroniąc ją przed zamknięciem. Fabryka działa świetnie od tego czasu i produkuje przepyszne herbaty o symbolicznej nazwie 1336.

Dzisiaj czekam szczególnie na wizytę w byłej restauracji McDonald’s przejętej przez pracowników.


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-02-09 08:57:03

W dzisiejszym odcinku #SzlindertłumaczyBDP przedstawiam przyczyny wzrostu nierów

Maciej Szlinder:


W dzisiejszym odcinku #SzlindertłumaczyBDP przedstawiam przyczyny wzrostu nierówności od lat 80. XX wieku, gdy kapitalizm wszedł w swoją neoliberalną fazę.

Opisałem, jaką rolę w procesie tego wzrostu odegrały i odgrywają m.in. globalizacja, korporacje, płaca minimalna, prywatyzacja, czy związki zawodowe.

Pod koniec stycznia odbyło się 50. Światowe Forum Ekonomicznym w Davos. Z raportu zatytułowanego “Nierówność zabija” przedstawionego przez think tank Oxfam dowiedzieliśmy się, że 10 najbogatszych ludzi świata podwoiło w pandemii swe majątki, podczas gdy 99% ludności globu zbiedniało z jej powodu. W raporcie znajdziecie wiele informacji o aktualnych nierównościach na świecie, sam pewnie napiszę o nim szerzej już niedługo.

W cyklu korzystam głównie z treści mojej książki “Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku”, którą wydałem w 2018 r.

Zapraszam Was do dyskusji i udostępniania posta. Niech idea BDP idzie w świat jak najszerzej 🙂


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-02-05 10:04:45

Dzisiejszy #EkonomicznyCzwartek w temacie płacy minimalnej. Zapraszam :)

Maciej Szlinder:


Dzisiejszy #EkonomicznyCzwartek w temacie płacy minimalnej. Zapraszam

Ekonomiczny czwartek z Maciejem Szlinderem – płaca minimalnaEkonomicznyCzwartek

Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-02-03 18:00:56

Już jutro kolejny #EkonomicznyCzwartek!

Maciej Szlinder:


Już jutro kolejny #EkonomicznyCzwartek!

Do zobaczenia na profilu Razem o godz. 18:00, gdzie opowiem o płacy minimalnej. Jak się zmienia? Kto na niej korzysta, a kto traci? Czy jej podwyższanie zwiększa bezrobocie?

Jak zawsze zapraszam Was do zadawania pytań i dyskusji w komentarzach pod transmisją.

Dziękuję też za propozycje gości i gościń, które od Was otrzymałem po ostatnim poście. W komentarzach i nadesłanych wiadomościach pojawiły się takie osoby jak: Tomasz Markiewka, Marcin Wroński, prof. Leokadia Oręziak i inne świetne propozycje. Dzięki raz jeszcze za zaangażowanie! Sam nie mogę doczekać się czwartków z tak ciekawym rozmówcami i rozmówczyniami.

Do zobaczenia jutro 🙂


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-02-02 14:18:09

Odcinek Ekonomicznego Czwartku o podatkach zrobił najlepszy razemowy wynik w 202

Maciej Szlinder:


Odcinek Ekonomicznego Czwartku o podatkach zrobił najlepszy razemowy wynik w 2021 roku! Wielkie dzięki!

O ekonomii warto słuchać dobrych podcastów i audycji. Dlatego do każdego odcinka solidnie się przygotowuję, planuję ciekawych gości i gościnie, żeby ekonomię pokazywać Wam z różnych perspektyw i doświadczeń.

W zeszłym roku miałem przyjemność zaprosić m.in. Joanna Grzymała-Moszczyńska do odcinka o pracy i feministycznym ujęciu dochodu podstawowego, Anna Górska do rozmowy o przemocy ekonomicznej, Macieja Grodzickiego z Ekonomia poszła w las – strona Maćka Grodzickiego do odcinka o inflacji, Emilię Makówkę z Własny$pokój – feministyczne finanse do rozmowy o feministycznych hajsach. Za te i wiele innych rozmów bardzo dziękuję 💜

📌 Ekonomicznego Czwartku można słuchać na Youtubie, Spotify, Buzzsprout i Pocket Casts w playliście partii Razem. Na ten rok mam już kilka pomysłów na kolejne odcinki dla Was. Najbliższy już w czwartek 3 lutego!

🔴Ale może to Wy macie sugestie osoby do ciekawej rozmowy? Z kim warto porozmawiać w tym roku? Masz swój typ? Daj znać w komentarzu 👇🔴


Źródło: Maciej Szlinder
Więcej w kategorii: Maciej Szlinder
Opublikowano: 2022-02-01 15:08:06