Zawód pielęgniarstwa i położnictwa się w naszym kraju starzeje.

Razem Wrocław:


Zawód pielęgniarstwa i położnictwa się w naszym kraju starzeje.
Więcej pracownic i pracowników odchodzi na emerytury, aniżeli kształci się w tym zawodzie, a tym bardziej zostaje w kraju.
Nie sposób się temu dziwić. Niewystarczająca płaca, ogromny stres i odpowiedzialność, braki w personelu przez co dyżury są dłuższe niż być powinny… To zaledwie garstka zjawisk, które dotyka naszą ochronę zdrowia.

Dziś po raz kolejny dzielne Pielęgniarki i Położne wyszły walczyć o swoje prawa do godnego wynagrodzenia, lepszych warunków i odciążenia systemu.

Poprawa ich warunków pracy wpłynie pozytywnie na cały system opieki medycznej. Bycie pielęgniarką nie powinno się kojarzyć z wymęczeniem, niewdzięcznym wynagrodzeniem i ciągłym heroizmem. Jednak tak niestety wygląda obecna rzeczywistość.

Jako partia Razem chcemy:

❗Zlikwidować praktykę zatrudniania personelu szpitalnego na kontrakty.

❗Przywrócić godność zawodom pielęgniarek, salowych, ratowników i opiekunów medycznych, coraz bardziej potrzebnych w starzejącym się społeczeństwie.

❗Podniesiemy pensje personelu medycznego i zagwarantujemy ustawowo zwiększenie liczby personelu medycznego przypadającego na pacjenta.

Pielęgniarstwo i położnictwo to jedne z najbardziej kluczowych zawodów bez których kraj nie da sobie rady. Jesteśmy tego świadomi, dlatego chcemy walczyć razem z wami.


Źródło
Opublikowano: 2021-05-12 18:10:33

Pandemia COVID-19 pokazała, że wyłączenie tzw. „Żółtych przycisków” w Olsztynie

Razem Warmińsko-Mazurskie:


Pandemia COVID-19 pokazała, że wyłączenie tzw. „Żółtych przycisków” w Olsztynie usprawniło poruszanie się pieszym i rowerzystom po na terenie miasta. Mimo tego niezaprzeczalnego faktu ZDZiT zdecydował o ponownym włączeniu przycisków, co spotkało się z niezadowoleniem mieszkanek i mieszkańców. 12 maja 2021 roku członkowie i członkinie olsztyńskiego okręgu partii Razem wystosowali list do Prezydenta Grzymowicza w sprawie likwidacji tego rozwiązania na ulicach podkreślając zarówno aspekty praktyczne, jak i prawne.

Dodatkowo wymuszanie na przejeździe rowerowym wciśnięcia żółtego przycisku dla rowerzystów jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, stanowią o tym art. 2 ust 47 Prawa o Ruchu Drogowym, które określa rower jako pojazd, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które zawiera definicję “detektora”, gdzie stosowanie wymuszonego detektora może być tylko wobec pieszych.

Razem po stronie pieszych!


Źródło
Opublikowano: 2021-05-12 17:04:22

Jesteśmy dziś z protestującymi pielęgniarkami i położnymi. Trzeba jak najszybcie

Razem:


Jesteśmy dziś z protestującymi pielęgniarkami i położnymi. Trzeba jak najszybciej podwyższyć im płace i zrobić wszystko, aby zwiększyć liczbę pielęgniarek i położnych. Obecnie pracownice ochrony zdrowia po roku pandemii są zaharowane. Z powodu COVID–19 zmarło blisko 200 z nich.

Działająca dobrze, jak naoliwiona maszyna ochrona zdrowia to jeden z naszych sztandarowych postulatów. Kilka miesięcy temu złożyliśmy projekt ustawy zwiększający nakłady na ochronę zdrowia do 7,2 proc. PKB.

Na dzisiejszym proteście reprezentuje nas m.in. Joanna Wicha, członkini naszego Zarządu Krajowego. Asia jest czynną pielęgniarką w jednym z warszawskich szpitali.

Pielęgniarki, położne, nigdy nie będziecie szły same! ✊Źródło
Opublikowano: 2021-05-12 14:09:28

Dzisiaj Dzień Pielęgniarki i Położnej, czyli jednego z najbardziej sfeminizowa

Razem Warszawa:

Dzisiaj Dzień Pielęgniarki i Położnej, czyli jednego z najbardziej sfeminizowanych zawodów. Niestety zawody gdzie pracuje statystycznie więcej kobiet są z reguły słabo wynagradzane, nawet jeśli są bardzo społecznie potrzebne.
Dlatego w pełni wspieramy dzisiejszy protest Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczy Joanna Wicha, członkini Zarządu Krajowego Razem i pielęgniarka.

Źródło
Opublikowano: 2021-05-12 13:12:22

Las Kabacki im. Stanisława Starzyńskiego jest rezerwatem przyrody, czyli terenem

Razem Warszawa:


Las Kabacki im. Stanisława Starzyńskiego jest rezerwatem przyrody, czyli terenem objętym nakazem wyprowadzania psów na smyczy a miejscami całkowitym zakazem wprowadzania zwierząt. Bardzo wielu mieszkańców Warszawy nie stosuje się do tych nakazów. Tylko w tym roku na terenie Warszawy Lasy Miejskie natrafiły na kilkadziesiąt nieżywych saren z czego kilkanaście zostało zagryzionych przez psy. W samym tylko 2020 roku znaleziono ponad 180 martwych saren z czego większość zginęła pod kołami samochodów często uciekając właśnie przez psami.

Mając powyższe na uwadze i bardzo dużą ilość ludzi spacerujących ze zwierzętami zwróciliśmy się do Lasów Miejskich z pytaniem czy planują wydzielić i ogrodzić specjalny teren dla właścicieli psów, choćby tuż przy miejscu przeznaczonym na palenie ognisk. Właściciele mogliby bez skrępowania spuszczać psy ze smyczy, nie obawiając się kar czy pogoni psów za zwierzyną leśną.
Od Lasów Miejskich Warszawa otrzymaliśmy odpowiedź, że wyznaczanie takich miejsc nie leży w ich kompetencjach.

Następnie zwróciliśmy się z tym pytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. RDOŚ poinformował nas, że aktualnie obowiązuje plan ochrony, dla którego przeprowadzono pełną procedurę udziału społeczeństwa i na jej etapie każdy zainteresowany tym obszarem miał prawo zgłosić swoje uwagi do projektowanego planu. Dokument został również zaopiniowany przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, a także przez Urzędy Dzielnicy Ursynów i Wilanów. Plan został wprowadzony w życie Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2016 r. i nie przewidziano w nim zorganizowania na terenie rezerwatu przyrody Las Kabacki ogrodzonego wybiegu dla psów. Polana, na której pali się ogniska jest przeznaczona tylko i wyłącznie na cele wypoczynkowe. RDOŚ wskazuje, że obowiązujący dla rezerwatu przyrody plan ochrony wskazuje projektowany Park Przy Lesie, który znajduje się poza granicami rezerwatu przyrody, jako obszar, gdzie zasadne byłoby zorganizowanie miejsca przeznaczonego na rekreację. Tym samym w ocenie RDOŚ w Warszawie, ewentualne ogrodzone wybiegi dla psów powinny być zlokalizowane poza granicami rezerwatu.

Mamy nadzieję, że odpowiednio ogrodzone i przygotowane wybiegi dla psów pojawią się w najbliższej przyszłości. Dla dobra dzikich zwierząt, naszych pupili i nas samych.


Źródło
Opublikowano: 2021-05-12 09:42:59

Dzisiaj w Gdańsku razem z posłanką Beatą Maciejewską i posłem Marek Rutka poseł

Razem Pomorze:


Dzisiaj w Gdańsku razem z posłanką Beatą Maciejewską i posłem Marek Rutka poseł na Sejm RP mówiliśmy o tym, co wywalczyła w KPO Lewica
💜 850 mln Euro dla szpitali powiatowych
💜 Ponad 70 tysięcy mieszkań na wynajem
💜 300 mln Euro dla przedsiębiorstw dotkniętych pandemią
💜 Minimum 30% pieniędzy w dyspozycji samorządów
💜 Komitet monitorujący z reprezentacją samorządów, NGOsów, przedsiębiorców, przedsiębiorczyń i ludzi pracy

I przede wszystkim to dzięki nam Polska przystąpiła do przełomowej, największej w historii Unii inicjatywy pogłębiającej integrację. Do inicjatywy, która tworząc Fundusz Odbudowy bierze wspólną odpowiedzialność na wszystkie kraje, za wszystkie obywatelki i obywateli Unii Europejskiej.
Inicjatywy wymuszającej praworządność na rządach krajów stowarzyszonych i potwierdzającej najważniejsze dla Unii wartości.

Za taką Europą Lewica i Razem jesteśmy i nie boimy się postępować odpowiedzialne w imię jedności Unii, wyrównywania poziomów życia, wychodzenia z kryzysu.
#efo #KPO #więcejEuropy


Źródło
Opublikowano: 2021-05-11 16:02:52

Petycja do władz Wrocławia w obronie zabytkowego Stadionu Olimpijskiego [PL, DE]

Razem Wrocław:


Korzystając z naszej platformy pragniemy dotrzeć do mieszkańców Wrocławia w tej ważnej sprawie.

Żądamy natychmiastowego zaprzestania niszczenia tego wrocławskiego zabytku!

“Sprzeciwiamy się trwającej degradacji bezcennego, zabytkowego kompleksu Stadionu Olimpijskiego. Na naszych oczach niszczony jest światowej klasy zabytek, parcelowany na działki deweloperskie największy otwarty teren w mieście.
Zawiodły wszystkie instytucje powołane do ochrony zabytków, w szczególności Miejski Konserwator Zabytków, zawiedli politycy uchwalając jednogłośnie wadliwy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwala na obecną inwestycję. Zawiódł również gospodarz Stadionu Olimpijskiego – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, która uzyskała ten teren od Skarbu Państwa w celu krzewienia kultury fizycznej. Tylko dzięki interwencji mieszkańców w 2015 roku zaniechano budowy apartamentowca na terenie basenów olimpijskich. Przez 6 kolejnych lat nie zrobiono niczego, aby faktycznie uratować Stadion. Teraz deweloper buduje to samo, tylko pod zmienioną nazwą. (…)

Plan przewiduje zniszczenie istniejących budowli, rozparcelowanie i zabudowę mieszkaniową, prowadzące bezpowrotnie do definitywnego zrujnowania kompleksu i utraty jego funkcji. “

Drodzy Wrocławiacy! Nie możemy na to pozwolic. Prosimy Was o podpisanie tej ankiety. Musimy bronić wrocławskich zabytków i wrocławskiego kulturowego dziedzictwa.

Petycja do władz Wrocławia w obronie zabytkowego Stadionu Olimpijskiego [PL, DE]

Źródło
Opublikowano: 2021-05-11 13:50:29

Trzeba jak najszybciej wyszczepić cały świat i wszystkie kraje zaopatrzyć w le

Razem:

Trzeba jak najszybciej wyszczepić cały świat i wszystkie kraje zaopatrzyć w leki przeciw COVID–19. Musimy jak najszybciej zawiesić patenty, żeby stały się one dobrem publicznym.

Każdy ma prawo do leczenia, nieważne w jakiej szerokości geograficznej mieszka!

Podpisz inicjatywę „Nie dla zysku z pandemii”! (link w komentarzu)Źródło
Opublikowano: 2021-05-11 13:13:20

Parę dni temu, jeden z posłów Lewicy Razem, Adrian Zandberg, wcisnął hot doga na

Razem Wrocław:


Parę dni temu, jeden z posłów Lewicy Razem, Adrian Zandberg, wcisnął hot doga na Orlenie!

Powiecie… normalna rzecz, kto z nas nigdy tego nie zrobił? Tanie, smaczne, niezdrowe żarcie, na stacji, po drodze.

Ale co to? To zdenerwowani wyborcy platformy. Źli bo najwidoczniej, według nich, od dzisiaj, zakupy w państwowej spółce stały się zbrodnią przeciwko ojczyźnie.

O co tutaj właściwie chodzi? Chciałoby się zacytować pana Tadeusza Sznuka: Nie wiem, choć się domyślam.

Ostatnio Platforma leci w sondażach na łeb, na szyję. Posłowi Budce nie wychodzi zbyt wiele, wszystkie jego decyzje ciągną PO ku dnu w tempie o wiele szybszym niż starał się o to jego poprzednik. Dlatego wszyscy związani z tą partią, starają się robić wszystko co w ich mocy żeby odwrócić uwagę publiki od tego faktu. Od niesławnej wege parówki, poprzez bronienie balcerowicza przed jakimś wyimaginowanym zagrożeniem, po gadanie jakichś bzdur o sojowym latte.

Publika jednak widzi I nie zapomina. A my Razem z nią.


Źródło
Opublikowano: 2021-05-10 20:30:30

Musicie to zobaczyć! – Po fakcie słyszymy czy to od Platformy, czy od PSL-u,

Razem:


Musicie to zobaczyć! 🔥
– Po fakcie słyszymy czy to od Platformy, czy od PSL-u, gdyby nie Lewica, to my byśmy gwiazdkę z nieba wynegocjowali, a gdyby Zandberg nie zjadł hot-doga, to gwiazdozbiór, tak? – Maciej Konieczny w tvp.info.


Źródło
Opublikowano: 2021-05-10 15:20:46

Trwa zbiórka podpisów w obronie Bazaru Sadyba współorganizowana przez Razem w Wa

Razem Warszawa:


Trwa zbiórka podpisów w obronie Bazaru Sadyba współorganizowana przez Razem w Warszawie, Miasto Jest Nasze i Wiosna w Warszawie! Pod inicjatywą podpisały się już setki mieszkańców Mokotowa.

Lokalne targowiska są ważne i potrzebne. To wysoka jakość świeżych produktów, jak i wspólna przestrzeń i niezastąpione relacje osobiste. Rewitalizacja bazarów, inwestycja w poprawę estetyki i zabezpieczenie przed deweloperami są możliwe i pozytywnie odbijają się na lokalnych społecznościach.

Władze Warszawy pomijają targowiska w planach miejscowych, pozostawiając furkę drapieżnej działalności deweloperskiej. Targowiska znikają nie przez brak klientów, ale przez obojętność ratusza. To właśnie ma miejsce na Sadybie, która utracić ma bazar, by deweloper postawił kolejny blok mieszkalny. Kupcy proszący dzielnicę o udostępnienie zastępczych lokalizacji spotykają się z odmową.

Walczymy o ratunek dla Bazaru Sadyba! Zbieramy podpisy pod inicjatywą uchwałodawczą o zmianie planu miejscowego i petycją do prezydenta Trzaskowskiego. Chcemy rewitalizacji, nie likwidacji!

Ze strony warszawskiego Razem akcję koordynuje Kacper Kwiatek.
Źródło
Opublikowano: 2021-05-10 12:21:50

– Zwolenników tej dziwacznej linii, żeby wysadzić Unię Europejską w powietrze,

Razem:


– Zwolenników tej dziwacznej linii, żeby wysadzić Unię Europejską w powietrze, po to tylko, żeby pokazać język Kaczyńskiemu, jest garstka. Lewica postąpiła słusznie – Adrian Zandberg


Źródło
Opublikowano: 2021-05-10 09:58:15

76 lat temu zakończyła się największa wojna w historii ludzkości, która na cał

Razem Warmińsko-Mazurskie:

76 lat temu zakończyła się największa wojna w historii ludzkości, która na całym świecie pochłonęła dziesiątki milionów ofiar.

W niedzielę, 9 maja na cmentarzu wojskowym przy ulicy Szarych Szeregów w Olsztynie członkowie i członkinie lokalnego okręgu partii Razem wspominali ludzi, którzy bohatersko walczyli z plugastwem nazizmu i faszyzmu. Bo walczyli oni o przyszłość dla swoich dzieci i wnuków, przyszłość pełną wolności, demokracji, pokoju i równości. Ich tytaniczna praca, walka i poświęcenie to fundament obecnego znanego nam świata. Niech na ich spuściźnie wiecznie kwitną prawa człowieka, solidarność i tolerancja.

9 maja obchodziliśmy także dzień Europy. Deklaracja Schumana podpisana w 1950 roku stworzyła fundamenty pod dzisiejszy kształt Unii Europejskiej.

Szczególnie dziś potrzebujemy być bardziej zjednoczeni w różnorodności niż kiedykolwiek wcześniej. NIGDY WIĘCEJ WOJNY!

Źródło
Opublikowano: 2021-05-09 22:26:57

Młodzieżówki Lewicy o Krajowym Planie Odbudowy! Zapraszamy do oglądania!

Razem:Młodzieżówki Lewicy o Krajowym Planie Odbudowy!

Zapraszamy do oglądania!


Źródło
Opublikowano: 2021-05-09 20:02:00

9 maja to Dzień Europy, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. T

Razem Warszawa:


9 maja to Dzień Europy, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. Tego dnia przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. Polska, wstępując w 2004 r. do Unii Europejskiej, stała się częścią jednoczącej się Europy — korzyści z tej decyzji są oczywiste: otwarte granice, dostęp do wspólnego rynku, miliardy euro dotacji na projekty ogólnopolskie oraz samorządowe.

Kilka dni temu posłowie i posłanki Razem zagłosowali za przystąpieniem Polski do Europejskiego Funduszu Odbudowy (EFO), z którego Polska ma dostać kolejne 250 miliardów dotacji celowych. Ponieważ u części komentatorów ta dość oczywista decyzja wzbudziła spore emocje, postanowiliśmy się rozprawić z najczęstszymi mitami pojawiającymi się w dyskusji o EFO.

MIT nr 1: Nie ma żadnej gwarancji, że postulaty Lewicy zostaną zrealizowane.

Gwarancją jest wpisanie ich do Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Dokument został wysłany do Brukseli i to KE będzie pilnować jego wykonania. Dodatkowo dzięki nam Komitet Monitorujący, poszerzony o reprezentację strony społecznej, będzie opiniować wszystkie sprawozdania wysyłane do Brukseli. Warto wspomnieć także o tym, że pieniądze z EFO nie są przesyłane w całości, tylko w transzach. Oznacza to, że jeśli rząd nie będzie się wywiązywał z tego, do czego się zobowiązał w ramach KPO, Komisja Europejska może wstrzymać kolejne transze.

MIT nr 2: PiS będzie budował tylko w swoich samorządach, a w rządzonych przez opozycję nie zobaczymy ani złotówki.

Tak było w przypadku Funduszu Inicjatyw Lokalnych, ale nie bez powodu rząd sięgnął tu do pieniędzy krajowych. Nie da się robić takich machlojek pieniędzmi z UE, bo są zbyt uważnie oglądane. Rozliczenie każdej transzy z Funduszu będzie tez opiniowane przez niezależny Komitet Monitorujący (patrz: MIT nr 1).
Dodatkowo warto pamiętać, że zdecydowana większość środków będzie przekazana Polsce po roku 2023, czyli po nowych wyborach parlamentarnych, i to nowy rząd będzie nią dysponował.

MIT nr 3: W KPO nie zostały do końca spełnione warunki Lewicy.

Postulaty zostały spełnione:
• niezależny od rządu Komitet Monitorujący wydatki z FO – został wpisany do KPO;
• minimum 30% dla samorządów – W KPO jest wpisane 31,2 %;
• budowa 75 000 mieszkań na wynajem – środki zostały wpisane do KPO;
• 850 mln euro dla szpitali powiatowych – środki zostały wpisane do KPO;
• 300 mln euro wsparcia dla firm poszkodowanych w trakcie pandemii – w KPO zostało wpisane 500 mln euro, w tym 300 mln euro dla firm z branży HoReCa.

MIT nr 4: 30% dla samorządów i tak było wymagane przez KE.

Nie było wcześniej zagwarantowanych 30% dla samorządów. Można to przejrzeć na stronach komisji. Wymagania KE dotyczyły tylko procentowego udziału na cyfryzację i zieloną transformację (łącznie ponad 57%).

MIT nr 5: Samorządy dostaną głównie pożyczki, a to rząd będzie rozdawał granty.

Wrócimy do zadłużania samorządów. Część pożyczkowa dotyczy pożyczek zawieranych przez rząd. To nie znaczy, że one będą udzielane w formie pożyczek odbiorcom końcowym, czyli samorządom. Ostatecznie każdy samorząd będzie podejmował samodzielnie decyzję, czy i w jakim zakresie chce skorzystać ze środków z EPO.

MIT nr 6: W skład komitetu monitorującego będą wchodzić tylko osoby wyznaczone przez rząd.

Nie jest to prawda. Zgodnie z postulatem Lewicy w skład Komitetu będą wchodzić:
• przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego — wskazani przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu;
• przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców — wskazani przez stronę społeczną Rady Dialogu Społecznego;
• przedstawiciele organizacji społecznych — wskazani przez stronę pozarządową Rady Działalności Pożytku Publicznego.

MIT nr 7: Unia nie kontroluje wydatków tak dobrze jak powinna.

Orban na Węgrzech za fundusze unijne wygrywa wybory.
W odróżnieniu od standardowych dotacji unijnych pieniądze z EFO są opatrzone zasadą „pieniądze za praworządność”. Stąd całe zamieszanie — Ziobro nie chce zaakceptować EFO ze względu na zabezpieczenia wprowadzone przez Komisję Europejską.
W przypadku Funduszu obostrzeń ma być jeszcze więcej niż w regularnym budżecie Unii, ponieważ Komisja Europejska będzie zarządzać nim bezpośrednio. Bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za to, jak pieniądze zostaną wydane.
Przyjęcie przez Polskę warunków EFO sprawi, że Unia będzie miała dużo więcej narzędzi, żeby walczyć o praworządność w Polsce.

MIT nr 8: Można było wynegocjować więcej.

Tego w pełni nie zweryfikujemy, ale w sytuacji kiedy Platforma Obywatelska nie chciała w ogóle rozmawiać z rządem o warunkach przyjęcia KPO, pozycja negocjacyjna opozycji nie była najlepsza.
Realną alternatywą było ułagodzenie Ziobry przez Kaczyńskiego, czego skutki byłyby tragiczne. Mogłoby się okazać, że warunkiem poparcia rządu przez Ziobrę byłoby przegłosowanie kolejnej ustawy przygotowanej przez fundamentalistów religijnych z Ordo Iuris. To jeszcze bardziej pogorszyłoby sytuację kobiet i osób LGBT w Polsce.

MIT nr 9: Przy okazji głosowania nad EPO można było doprowadzić do obalenia rządu i ogłoszenia wcześniejszych wyborów.

Marszałek Grodzki rzucił pomysł, żeby „cała opozycja utworzyła nowy rząd i ratyfikowała fundusz odbudowy na własnych warunkach”. Taki scenariusz byłby teoretycznie możliwy, lecz jedynie przy założeniu wolty Gowina. Policzmy: KO + Lewica + PSL + P2050 to 204 głosy. Gowinowców jest, licząc z posłanką Pawłowską, 14, Kukizowców i niezależnych — 9, Razem — 227. Taki rząd nie powstanie bez Konfederacji. I teraz pytanie: wyobrażacie sobie Konfederację popierającą ratyfikację Funduszu Odbudowy, prowadzącą do przełomu w integracji europejskiej?
Jak widać, wizje obalenia rządu przy okazji głosowania nad EPO to była od początku polityczna fikcja bez poparcia w matematyce sejmowej. Głosowanie całej opozycji przeciw EPO dałoby Kaczyńskiemu argument o „opozycji, która chce zabrać Polsce 250 miliardów”, a dodatkowo umocniło pozycję Ziobry, który mógłby w Sejmie przepchnąć kolejną ustawę stworzoną przez Ordo Iuris (patrz: MiT nr 8).


Źródło
Opublikowano: 2021-05-09 12:02:51

Byliśmy wczoraj wesprzeć protestujących z Inicjatywa Dzikie Karpaty w Turnicki

Razem Podkarpackie:


🌲 Byliśmy wczoraj wesprzeć protestujących z Inicjatywa Dzikie Karpaty w Turnicki Park Narodowy projektowany na Pogórzu Przemyskim – otulinie Bieszczad. Jest to jeden z najbardziej cennych przyrodniczo terenów w Polsce. To tutaj, zachowały się jeszcze fragmenty Puszczy Karpackiej.

Od 25 kwietnia grupa dzielnych osób blokuje wycinkę dzień i noc, monitorują działania leśników, domagają się powołania Turnickiego Parku Narodowego. Nie są już w stanie dłużej czekać bezczynnie i patrzeć jak niszczone są nasze ostatnie naturalne lasy. Czy to w Bieszczadach, Białowieży czy właśnie na Pogórzu Przemyskim – bramie do Bieszczad.

Ten protest oraz skala poparcia społecznego, pokazuje, że nie ma zgody na niszczenie naszych najcenniejszych lasów i puszcz. Nie w czasie katastrofy klimatycznej i coraz częstszych susz. Musimy za wszelką cenę zachowywać stare, cenne lasy. Musimy wstrzymać wycinki na terenie planowanego Parku i objąć ochroną najcenniejsze obszary!

Dziękujemy bardzo Inicjatywie Dzikie Karpaty i Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze oraz osobom wspierającym za ratowanie Puszczy Karpackiej! 💚

🌲 Czego żądają protestujący?
1. Natychmiastowego zaprzestania wycinki oraz polowań na całym obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego
2. Utworzenie Rezerwatu Przyrody „Reliktowa Puszcza Karpacka”
3. Powołanie Turnickiego Parku Narodowego. Okupacja będzie trwała dopóki nasze żądania nie zostaną w całości spełnione.

Projektowany Turnicki Park Narodowy wycinany jest na masową skalę. W tym niezwykłym miejscu, znajdują się resztki pradawnej puszczy, która niegdyś porastała kontynent. Do dziś żyje tu niesamowita ilość gatunków roślin oraz zwierząt, także takich, których nie spotkasz nigdzie indziej.

Stare naturalne lasy, jak te w projektowanym Turnickim Parku Narodowym, to jeden z najważniejszych elementów systemu podtrzymywania życia na planecie. To one zapewniają nam tlen, magazynują dwutlenek węgla, oczyszczają powietrze, regulują klimat i obieg wody.

🌲Jak można pomóc protestującym?

👉 Polub na FB stronę Inicjatywa Dzikie Karpaty czy Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. Lajkuj, komentuj, udostępniaj!
👉 Dołącz do protestu. Na weekend, tydzień lub tyle, ile chcesz. Blokada znajduje się na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, przy drodze z Makowej do Arłamowa. Dokładne współrzędne to: 49.61842, 22.62539: https://goo.gl/maps/Hd1eZixZWEhhPVfP7
👉 Przed przyjazdem napisz e-maila na dzikiekarpaty@gmail.com lub wyślij wiadomość priv na stronie @dzikiekarpty.
👉 Podpisz petycję: https://naszademokracja.pl/…/zadamy-utworzenia…
👉 Wesprzyj blokadę dorzucając się do sprzętu wspinaczkowego i utrzymania obozu: https://pomagam.pl/turnickiteraz

#TurnickiTERAZ #TurnickiParkNarodowy


Źródło
Opublikowano: 2021-05-09 11:30:28

Byliśmy wczoraj wesprzeć protestujących z Inicjatywa Dzikie Karpaty w Turnicki

Razem:


🌲 Byliśmy wczoraj wesprzeć protestujących z Inicjatywa Dzikie Karpaty w Turnicki Park Narodowy projektowany na Pogórzu Przemyskim – otulinie Bieszczad. Jest to jeden z najbardziej cennych przyrodniczo terenów w Polsce. To tutaj, zachowały się jeszcze fragmenty Puszczy Karpackiej.

Od 25 kwietnia grupa dzielnych osób blokuje wycinkę dzień i noc, monitorują działania leśników, domagają się powołania Turnickiego Parku Narodowego. Nie są już w stanie dłużej czekać bezczynnie i patrzeć jak niszczone są nasze ostatnie naturalne lasy. Czy to w Bieszczadach, Białowieży czy właśnie na Pogórzu Przemyskim – bramie do Bieszczad.

Ten protest oraz skala poparcia społecznego, pokazuje, że nie ma zgody na niszczenie naszych najcenniejszych lasów i puszcz. Nie w czasie katastrofy klimatycznej i coraz częstszych susz. Musimy za wszelką cenę zachowywać stare, cenne lasy. Musimy wstrzymać wycinki na terenie planowanego Parku i objąć ochroną najcenniejsze obszary!

Dziękujemy bardzo Inicjatywie Dzikie Karpaty i Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze oraz osobom wspierającym za ratowanie Puszczy Karpackiej! 💚

🌲 Czego żądają protestujący?
1. Natychmiastowego zaprzestania wycinki oraz polowań na całym obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego
2. Utworzenie Rezerwatu Przyrody „Reliktowa Puszcza Karpacka”
3. Powołanie Turnickiego Parku Narodowego. Okupacja będzie trwała dopóki nasze żądania nie zostaną w całości spełnione.

Projektowany Turnicki Park Narodowy wycinany jest na masową skalę. W tym niezwykłym miejscu, znajdują się resztki pradawnej puszczy, która niegdyś porastała kontynent. Do dziś żyje tu niesamowita ilość gatunków roślin oraz zwierząt, także takich, których nie spotkasz nigdzie indziej.

Stare naturalne lasy, jak te w projektowanym Turnickim Parku Narodowym, to jeden z najważniejszych elementów systemu podtrzymywania życia na planecie. To one zapewniają nam tlen, magazynują dwutlenek węgla, oczyszczają powietrze, regulują klimat i obieg wody.

🌲Jak można pomóc protestującym?

👉 Polub na FB stronę Inicjatywa Dzikie Karpaty czy Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. Lajkuj, komentuj, udostępniaj!
👉 Dołącz do protestu. Na weekend, tydzień lub tyle, ile chcesz. Blokada znajduje się na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, przy drodze z Makowej do Arłamowa. Dokładne współrzędne to: 49.61842, 22.62539: https://goo.gl/maps/Hd1eZixZWEhhPVfP7
👉 Przed przyjazdem napisz e-maila na dzikiekarpaty@gmail.com lub wyślij wiadomość priv na stronie @dzikiekarpty.
👉 Podpisz petycję: https://naszademokracja.pl/…/zadamy-utworzenia…
👉 Wesprzyj blokadę dorzucając się do sprzętu wspinaczkowego i utrzymania obozu: https://pomagam.pl/turnickiteraz

#TurnickiTERAZ #TurnickiParkNarodowy


Źródło
Opublikowano: 2021-05-09 11:30:28

Podpisz petycję obywateli EU, która apeluje do Komisji Europejskiej o zniesienie

Razem Wrocław:


Podpisz petycję obywateli EU, która apeluje do Komisji Europejskiej o zniesienie patentów na szczepionki tu:
https://eci.ec.europa.eu/015/public/#/screen/home

W wielu państwach globalnego Południa sytuacja epidemiczna jest bardzo zła. 30 kwietnia i 5 maja w Indiach wykryto ponad 400 tysięcy nowych przypadków. Żadne inne państwo nie wykazało takiego wzrostu w ciągu jednego dnia.

W ostatnim tygodniu w Indiach wykryto 46% wszystkich przypadków na świecie i stwierdzono 1/4 wszystkich zgonów. Indyjskie szpitale są przepełnione. W Ghaziabadzie krematorium musiało uruchomić tymczasowy stos pogrzebowy na chodniku. Delhi otrzymuje za mało tlenu, by pokryć zapotrzebowanie. Kwitnie czarny rynek tlenu.

Ponadto, tak wielka liczba zakażeń jak w Indiach sprzyja powstawaniu mutacji wirusa co stwarza zagrożenie dla całej globalnej populacji. Jedno jest pewne: świat musi przyspieszyć ze szczepieniami. Każdy kolejny wariant wirusa to ryzyko, że będzie on odporny na część szczepionek.

Konieczne jest ruszenie z masową produkcją szczepionek. Aby to się stało, niezbędne będzie uwolnienie patentów na szczepionki i procesy ich produkcji. Bogata Północ nie może skazywać reszty świata na cierpienia w imię zysków.

Wczoraj świat obiegła wieść o zmianie stanowiska Stanów Zjednoczonych w sprawie patentów na szczepionki na koronawirusa. Prezydent Biden spełnia swoją obietnicę w tym zakresie. Trzymamy kciuki za to, by zmiana pozycji USA w tej sprawie zmieniła też zdanie innych państw. Oby na następnym spotkaniu Światowej Organizacji Handlu w tej sprawie możliwe stało się to, co niemożliwe było na poprzednich spotkaniach za prezydentury zarówno Trumpa, jak i Bidena.

Czas wreszcie złożyć do grobu kłamstwa koncernów farmaceutycznych. Produkcja szczepionek mRNA jest tania i możliwa do szybkiego uruchomienia, a jedynym czynnikiem blokującym jest chciwość i patenty. Dzięki bardziej lokalnej produkcji szczepionek można też zaoszczędzić pieniądze na ich dystrybucji, bo znikają wielokilometrowe odcinki „zimnego” łańcucha dostaw.

Post podany za Razem Zagranica i Razem International.

Podpisz petycję obywateli EU, która apeluje do Komisji Europejskiej o zniesienie patentów na szczepionki tu:
https://eci.ec.europa.eu/015/public/#/screen/home


Źródło
Opublikowano: 2021-05-09 10:30:55

Sprzeciwiamy się skandalicznej lekcji religii, która miała miejsce w jednej ze

Razem Małopolska:


❗️ Sprzeciwiamy się skandalicznej lekcji religii, która miała miejsce w jednej ze szkół w Limanowej.

❗️ Podczas katechezy uczniowie mogli zobaczyć np. prezentację ze slajdami o metodach leczenia homoseksualizmu obejmujących między innymi elektrowstrząsy, czy chirurgiczne usuwanie organów.

❗️ Stanowczo protestujemy przeciwko prezentowaniu antynaukowych i dyskryminujących treści w publicznych szkołach !

Więcej o sprawie można przeczytać tutaj:
https://gazetakrakowska.pl/limanowa-katecheta-wyslal-uczniom-i-lo-prezentacje-w-ramach-lekcji-religii-homoseksualizm-to-choroba-leczeniemelektrowstrzasy/ar/c1-15589388


Źródło
Opublikowano: 2021-05-08 19:19:10

W Dzień Zwycięstwa wspomnijmy miliony ofiar najstraszliwszej wojny, jaką widział

Razem:


W Dzień Zwycięstwa wspomnijmy miliony ofiar najstraszliwszej wojny, jaką widziała ludzkość. Wspomnijmy ludzi, którzy bohatersko walczyli z plugastwem nazizmu i faszyzmu. Bo walczyli oni o przyszłość dla swoich dzieci i wnuków, przyszłość pełną wolności, demokracji, pokoju i równości.

Oddajmy hołd również tym, którzy mając pęknięte serca po utracie najbliższych, zakasali rękawy i zaczęli odbudowywać Polskę i wyciągać jej piękno spod gruzów.

Ich tytaniczna praca, walka i poświęcenie to fundament obecnej Europy. Niech na ich spuściźnie wiecznie kwitną prawa człowieka, solidarność i tolerancja.

Nie możemy dać sobie tego zabrać. Nie możemy pozwolić na podeptanie tego. Niech brunatne bestie nie podnoszą łbów. Nigdy więcej wojny!Źródło
Opublikowano: 2021-05-08 10:07:26

Nigdy nie poprzemy prywatyzacji emerytur Polek i Polaków! Nikt nie ma prawa gr

Razem:


Nigdy nie poprzemy prywatyzacji emerytur Polek i Polaków! Nikt nie ma prawa grać w ruletkę pieniędzmi, które mają zabezpieczyć seniorów.
Zobaczcie wystąpienie Paulina Matysiak 🔥


Źródło
Opublikowano: 2021-05-07 16:08:35

Rząd PiS nie robi nic, żeby zachęcić pary do adoptowania dziecka. Nawet najbar

Razem:


Rząd PiS nie robi nic, żeby zachęcić pary do adoptowania dziecka. Nawet najbardziej mieniący się i błyszczący program cyfryzacji, nie poprawi codzienności ludzi. Zobaczcie wystąpienie naszej posłanki, Marcelina Zawisza w Sejmie!


Źródło
Opublikowano: 2021-05-07 10:19:09

Opozycja pisana na nowo. Krajobraz po bitwie Platformy z Lewicą

Razem:


„Zamiast czekać z Platformą na cud w postaci upadku koalicji rządzącej w wyniku sprzeciwu Zbigniewa Ziobry wobec ratyfikacji EFO – który to cud marzył się części polityków PO i tuzów z medialnego i intelektualnego zaplecza tej partii, Lewica postanowiła pokazać swym wyborcom, że może spróbować gry na własnych warunkach. I żeby „odsunąć od władzy PiS” nie postawi na szali wartości europejskich i miliardów złotych dla Polski”.

Opozycja pisana na nowo. Krajobraz po bitwie Platformy z Lewicą

Źródło
Opublikowano: 2021-05-06 16:41:06