Ustawa "antyterrorystyczna" 1984/2016Razem wzywa Sejm do odrzucenia projektu ustawy „antyterrorystycznej”. Ustawa ograniczy prawa człowieka, takie jak prawo do prywatności, wolność słowa i wolność zgromadzeń. Wbrew temu, co twierdzi rząd, ustawa wcale nie poprawi naszego bezpieczeństwa, za to niewątpliwie ułatwi kontrolowanie obywateli i grup, które władze uznają za niewygodne.

Nasze oburzenie budzi fakt, że pod obrady Sejmu rząd skierował kolejny ważny dla obywateli projekt, pomijając obowiązkowe konsultacje publiczne. Rząd po raz kolejny zignorował też głosy organizacji społecznych, które alarmują, że projekt jest niezgodny z Konstytucją RP i międzynarodowymi standardami praw człowieka. Maksymalnie skrócił też vacatio legis, co oznacza, że zapisy ustawy mają wejść w życie dzień po jej uchwaleniu.

http://partiarazem.pl

Źródło
Opublikowano: 2016-08-25 07:55:51