Absurdalne i groźne projekty ministra zdrowia: Radziwiłł chce, by lekarze i leka

Razem:

Absurdalne i groźne projekty ministra zdrowia: Radziwiłł chce, by lekarze i lekarki pełnili dyżury jednocześnie na kilku oddziałach. To odpowiedź ministerstwa na słuszny protest lekarzy, którzy nie chcą już pracować ponad siły i tym samym stwarzać zagrożenia dla zdrowia pacjentów. Nie zgadzamy się na pacyfikowanie protestów i apelujemy do Ministerstwa Zdrowia, by prowadziło prawdziwy dialog z środowiskiem lekarskim! #1lekarz1etat

Przymuszanie do prowadzenia działalności leczniczej w obsadzie urągającej jakimkolwiek standardom bezpieczeństwa – czego chce minister Radziwiłł – nijak nie rozwiązuje problemu niedoboru kadr medycznych. Przeciwnie, przyczyni się do dalszego pogorszenia warunków pracy w polskich szpitalach. To całkowicie nieadekwatna odpowiedź na kryzys, w jakim znajduje się polski system ochrony zdrowia.

Partia Razem wzięła udział w konsultacjach publicznych dwóch projektów rozporządzeń, które mają wprowadzić te groźne rozwiązania. Podobnie jak środowiska lekarskie wskazaliśmy, że proponowane "uelastycznienie" nieuchronnie będzie prowadzić do sytuacji, w których lekarz zmuszony będzie do pełnienia dyżuru jednocześnie na kilku całkowicie różnych oddziałach. Tymczasem praca na poszczególnych oddziałach wymaga rozwijania odmiennych kwalifikacji i umiejętności! Dodatkowo nakładanie na jednego lekarza obowiązku zabezpieczenia kilku oddziałów w oczywisty sposób oznacza, że część oddziałów musi w danym momencie pracować bez ani jednego lekarza – polscy medycy nie są bowiem zdolni do bilokacji. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo dla pacjentów i pacjentek, a lekarki i lekarzy pracujących w tym trybie naraża na pracę w stresujących warunkach oraz zwiększone ryzyko odpowiedzialności za ewentualne wyrządzenie szkody. Ponadto jeszcze bardziej wydłuży się czas oczekiwania pacjentów na szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz w izbach przyjęć.

#1lekarz1etat

DW: Porozumienie Rezydentów OZZL, Porozumienie Zawodów Medycznych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

[Grafika: Nagłówek głosi: "Minister zdrowia zaleca bilokację". Niżej tekst: "W Polsce jest za mało lekarzy i lekarek. Dlatego minister Radziwiłł chce, by musieli oni pełnić dyżury na kilku oddziałach. Jednocześnie. / O ile minister-fantasta nie podzieli się z lekarzami tajnikami bilokacji, to na części szpitalnych oddziałów po prostu zabraknie lekarzy". Po lewej i prawej stronie tekstu to samo zdjęcie Konstantego Radziwiłła trzymającego kilka kartek papieru.]1lekarz1etat,1lekarz1etat

Źródło
Opublikowano: 2017-12-23 16:33:34

Kuriozalny plan ministerstwa zdrowia. Zamiast zmiany na lepsze Radziwiłł proponu

Adrian Zandberg:

Kuriozalny plan ministerstwa zdrowia. Zamiast zmiany na lepsze Radziwiłł proponuje twórczą księgowość i ograniczenie jakości opieki na oddziałach szpitalnych.

Absurdalne i groźne projekty ministra zdrowia: Radziwiłł chce, by lekarze i lekarki pełnili dyżury jednocześnie na kilku oddziałach. To odpowiedź ministerstwa na słuszny protest lekarzy, którzy nie chcą już pracować ponad siły i tym samym stwarzać zagrożenia dla zdrowia pacjentów. Nie zgadzamy się na pacyfikowanie protestów i apelujemy do Ministerstwa Zdrowia, by prowadziło prawdziwy dialog z środowiskiem lekarskim! #1lekarz1etat

Przymuszanie do prowadzenia działalności leczniczej w obsadzie urągającej jakimkolwiek standardom bezpieczeństwa – czego chce minister Radziwiłł – nijak nie rozwiązuje problemu niedoboru kadr medycznych. Przeciwnie, przyczyni się do dalszego pogorszenia warunków… Więcej

1lekarz1etat

Źródło
Opublikowano: 2017-12-23 16:33:34