Fundacja Kaleckiego przygotowała dla Instytutu Studiów Zaawansowanych analizę rządowego programu „Rodzina 500+” z punktu

Fundacja Kaleckiego:

Fundacja Kaleckiego przygotowała dla Instytutu Studiów Zaawansowanych analizę rządowego programu „Rodzina 500+” z punktu widzenia jakości polityki publicznej.

W analizie skupiamy się na diagnozie problemu, sposobie określenia celów i narzędzi ewaluacji programu, doborze środków do ich realizacji, jakości procesu legislacyjnego, spójności z innymi flagowymi programami polityki rządu (zwłaszcza z planem Morawieckiego oraz reformą oświaty).

Uważamy, że program w swojej obecnej formie ma większe szanse oddziaływania na ubóstwo niż na dzietność. Jednak nawet jako środek redukcji ubóstwa wymaga gruntownej rewizji.

Cały tekst: tinyurl.com/ledlttg

#demografia #ubóstwo #500plus #fundacjakaleckiegodemografia,ubóstwo,500plus,fundacjakaleckiego

Źródło
Opublikowano: 2017-03-20 20:40:00