Mateusz Morawiecki musi wytłumaczyć się z afery lekowej! Wzywamy przewodnicząceg

Mateusz Morawiecki musi wytłumaczyć się z afery lekowej! Wzywamy przewodniczącego komisji zdrowia Bartosza Arłukowicza, by zgodnie z zapowiedzią złożoną 3 stycznia na posiedzeniu komisji, Platforma Obywatelska złożyła wniosek o wotum nieufności wobec ministra Szumowskiego! Panie przewodniczący, kończy się styczeń! Nie bójcie się PiSu i afery lekowej! Pokażcie, że stoicie po stronie pacjentów i pacjentek, a nie wielkich korporacji! My tymczasem, wspólnie z Jerzy Przystajko, składamy kolejny wniosek, tym razem o przeprowadzenie kontroli w Ministerstwie Zdrowia przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Przypominam: ministerstwo zdrowia podwyższa ceny leków na chwilę przed wygaśnięciem wyłączności rynkowej, co powoduje, że pacjenci, których leki powinny kosztować co najmniej o 1/4 mniej – muszą płacić taką samą cenę jak wcześniej. Nie wpisuje na listę leków refundowanych tanich zamienników leków. Ostatnio okazało się, że ministerstwo samo poprosiło, aby jedna z korporacji farmaceutycznych… podniosła proponowaną przez siebie cenę leku. I podniosła – z 6,6 tys. brutto do 9,3 tys. brutto. Prokuratura postanowiła ostatecznie przychylić się do naszego wniosku i śledztwo w sprawie nieprawidłowości w ministerstwie zdrowia trwa. Ale to ciągle za mało!

Domagamy się
1/ Przeprowadzenia kontroli w Ministerstwie Zdrowia przez Najwyższą Izbę Kontroli i zbadanie procesu negocjacji cen leków, ustalania treści programów lekowych szczególnie w zakresie stosowania tzw “instrumentów współdzielenia ryzyka” i potencjalnego działania na szkodę interesu publicznego i obywateli przez “ręczne sterowanie” tymi procesami przez Ministerstwo Zdrowia.
2/ Złożenia przez przewodniczącego Arłukowicza wniosku o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Niech rząd Prawa i Sprawiedliwości z mównicy sejmowej odpowie na trudne pytania!
3/ Zmiany prawa, aby negocjacje cenowe były bardziej transparentne. Obecnie ministerstwo i korporacje farmaceutyczne mogą zasłaniać się tajemnicą negocjacji. Przez to nie ma szans na społeczną kontrolę procesu, w którym wydatkowane są potężne pieniądze.

#aferalekowa #aferapisu #drogieleki #nieprawidłowościaferalekowa,aferapisu,drogieleki,nieprawidłowości

Źródło
Opublikowano: 2019-01-29 12:05:20