Uczestnicy Baby Shoes Remember w Toruniu staną przed sądem

Robert Maślak

– Przepisy nakładają na policję obowiązek wszczęcia takiego postępowania. Nie było więc wyboru – tłumaczy Onetowi Wioletta Dąbrowska z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
Zaskakujące! Przy innych sprawach policja bez wahania stosuje formułkę "czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie" + poradę, aby wnieść wniosek jako oskarżyciel posiłkowy. A tutaj taka nadgorliwa. czyzby dlatego, że chodzi o kler?

#BabyShoesRemember #pedofilia #kler

https://kujawsko-pomorskie.onet.pl/uczestnicy-baby…/kg50l6s…

Uczestnicy Baby Shoes Remember w Toruniu staną przed sądem

Cztery osoby, które w sierpniu wzięły w Toruniu udział w akcji Baby Shoes Remember, będą odpowiadały przed sądem. Zostały obwinione o bezprawne umieszczanie plakatów i apeli w miejscu publicznym. Policja tłumaczy, że nie miała wyjścia i musiała wszcząć postępowanie.

BabyShoesRemember,pedofilia,kler

Źródło
Opublikowano: 2018-11-30 00:21:30

Gdańsk – Ręce Precz Od Dzieci!


Żądamy od państwa polskiego ochrony dzieci przed przemocą seksualną ze strony duchownych! Żądamy konsekwencji karnych dla jej sprawców i ich przełożonych – biskupów, którzy latami ukrywają winnych, oraz Kościoła katolickiego jako instytucji, która od dekad toleruje przestępcze działania swoich pracowników i konsekwentnie odmawia ujawniania danych księży-przestępców organom ścigania!

Państwo polskie musi zrównać prawa Kościoła z prawami innych instytucji – nikt nie może stać ponad prawem. Lojalność kolejnych rządów wobec Kościoła nie może stać ponad prawami tak niewinnych i bezbronnych osób, jakimi są dzieci.

Zapraszamy na demonstrację, w niedzielę, 7 października do Gdańska (miejsce podamy w odpowiednim czasie). Odczytamy listę żądań wobec władz państwowych i hierarchów kościelnych.

Przyjdź i pomóż nam przekonać sprawujących władzę, że dzieci jako obywatelki i obywatele tego kraju zasługują na skuteczną ochronę i mają prawo do bezpiecznego dzieciństwa.

Przyjdź i pokaż swoją solidarność z osobami, które doznały niewyobrażalnych krzywd ze strony kościoła. Pokaż, że nie ma na to Twojej zgody!

#ręceprecz #babyshoesremember


ręceprecz,babyshoesremember

Źródło
Opublikowano: 2018-09-24 20:06:11

Niestety nie udało nam się dzisiaj zdążyć do Płocka (Razem w Płocku) na akcje pr

Niestety nie udało nam się dzisiaj zdążyć do Płocka (Razem w Płocku) na akcje przeciwko ukrywaniu pedofilii w Kościele Katolickim. Ale ogromny szacunek dla tych którzy i które dzisiaj w całej Polsce zdecydowali się zawiesić dziecięce buciki w okolicy kościoła, kurii czy plebani. Nie wolno nam milczeć. A w związku z absolutna nieudolnością władz, mamy wręcz obowiązek krzyczeć.

Domagać się tego, żeby prokuratura i sądy podjęły stanowcze działania mające na celu uzyskanie wszystkich informacji o skali pedofilii w Kościele Katolickim.

Domagać się powołania niezależnej komisji, która zajmie się badaniem przypadków co do których postępowanie uległo przedawnieniu, bądź nigdy się nie rozpoczęło.

Domagać się powołania rzecznika osób które przetrwały wykorzystanie seksualne jako małoletnie.

Akcja wieszania dziecięcych bucików ma na celu upamiętnienie wszystkich osób, które przetrwały wykorzystywanie seksualne księży-pedofili. Szczególnie tę większość, która nigdy nie doczekała się sprawiedliwości.

(W komentarzu link do stanowiska Rady Krajowej Razem)

#BabyShoesRememberBabyShoesRemember

Źródło
Opublikowano: 2018-08-26 18:51:35

Nikt nie stoi ponad prawem. Kościół też nie.

Nikt nie stoi ponad prawem. Kościół też nie.

Dziś w Irlandii i solidarnie w dziesiątkach państw na świecie odbywają się milczące protesty #BabyShoesRemember. Wymierzone są w tuszowanie i przyzwolenie dla przestępstw pedofilnych w Kościele katolickim. W Polsce akcję zostawiania dziecięcych bucików przed kościołami zainicjowały m.in. Fundacja „…

WięcejBabyShoesRemember

Źródło
Opublikowano: 2018-08-26 18:28:03

Dziś w Irlandii i solidarnie w dziesiątkach państw na świecie odbywają się milcz

Dziś w Irlandii i solidarnie w dziesiątkach państw na świecie odbywają się milczące protesty #BabyShoesRemember. Wymierzone są w tuszowanie i przyzwolenie dla przestępstw pedofilnych w Kościele katolickim. W Polsce akcję zostawiania dziecięcych bucików przed kościołami zainicjowały m.in. Fundacja "Nie lękajcie się i Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego.

W ostatnich latach w Polsce wzrasta wykrywalność przestępstw seksualnych, w tym przemocy seksualnej wobec małoletnich. Ma to z pewnością związek z wzrastającą świadomością społeczną oraz zmniejszoną tolerancją obywateli na tego typu haniebne czyny. Niestety, tendencja ta dotyczy wyłącznie przypadków, gdzie sprawcami są osoby świeckie. Dlatego też koniecznym jest szczególne zwrócenie uwagi na problem przestępstw seksualnych dokonywanych przez funkcjonariuszy związków wyznaniowych, gdyż środowiska te nie podlegają dziś wystarczającej kontroli publicznej.

Uważamy, że działania organów ścigania, prokuratury i sądów – nie tylko w sprawach czynów pedofilnych – wielokrotnie nie brały pod uwagę rzeczywistej krzywdy poszkodowanych i były nieskuteczne. Czyny pedofilskie były przez prokuratorów interpretowane niezgodnie z faktami (na przykład uznawane za „bioenergoterapię”), a kary za przemoc seksualną wobec małoletnich – łagodniejsze dla sprawców będących funkcjonariuszami Kościoła. Prokuratury i sądy nie podejmowały dotychczas wystarczająco stanowczych prób pozyskania materiału dowodowego znajdującego się w posiadaniu strony kościelnej – akt osobowych i akt procesów kanonicznych z „tajnych” archiwów kurii. Prokuratury i sądy rzadko żądają od strony kościelnej takich dokumentów, a gdy już to ma miejsce, spotykają się z bezprawną odmową, zwykle motywowaną nieistniejącymi zapisami konkordatu. Zdarzały się również przypadki celowego utrudniania dostępu do akt w inny sposób.

Partia Razem domaga się rozliczenia Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych z zamiatanych pod dywan przestępstw. We współpracy z organizacjami zrzeszającymi osoby poszkodowane i ich rodziny opracowaliśmy propozycje zmian i działań, które pozwolą zadośćuczynić osobom, które przetrwały wykorzystywanie seksualne, oraz w końcu przywrócić elementarną sprawiedliwość. Kościół katolicki nie stoi ponad prawem, a przestępcy nie mogą pozostać bezkarni – także wtedy, gdy na co dzień noszą sutanny.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: Zdjęcie przedstawia dziecięce buciki. Nagłówek głosi: "Stop ukrywaniu pedofilii w Kościele", a niżej zamieszczono tekst: "Chcemy skrupulatnego rozliczenia przestępstw pedofilnych w instytucjach pracujących z dziećmi – w tym w Kościele katolickim i innych związkach wyznaniowych. Sprawcom i osobom, które ich chronią, należy się kara, a poszkodowanym – prawo do zadośćuczynienia".]BabyShoesRemember

Źródło
Opublikowano: 2018-08-26 18:12:07

Pamięci ofiar pedofilów #BabyShoesRemember

Pamięci ofiar pedofilów #BabyShoesRemember
Dzisiaj (26 sierpnia) w całej Polsce upamiętniamy osoby małoletnie wykorzystywane seksualnie w Kościele katolickim. Naszym symbolem są dziecięce buciki przewiązane czarnymi wstążkami.

Zachęcamy do wsparcia Fundacji "Nie lękajcie się", która pomaga ofiarom nadużyć seksualnych – zarówno niepełnoletnim, jak i osobom dorosłym, które doznały krzywdy w dzieciństwie.

Partia Razem sprzeciwia się stosowaniu wszelkich przejawów przemocy, w tym przemocy seksualnej. Jako społeczeństwo powinniśmy być szczególnie wrażliwi na krzywdę dzieci, zwłaszcza gdy sprawcą przemocy jest rodzic, osoba publiczna czy wreszcie funkcjonariusz związku wyznaniowego. Mając świadomość, że problem przemocy seksualnej wobec małoletnich nie dotyczy wyłącznie Kościoła rzymskokatolickiego, uważamy, że istnieją powody, dla których ta kwestia w tym akurat środowisku wymaga szczególnego monitorowania.

Nie akceptujemy żadnej przemocy seksualnej, szczególnie skierowanej wobec dzieci!
Nie zgadzamy się na ukrywanie pedofilów w kościele!
Wszelkie tłumaczenia i usprawiedliwienia powyższych zachowań są niedopuszczalne!BabyShoesRemember

Źródło
Opublikowano: 2018-08-26 10:02:14

W niedzielę 26 sierpnia wiele osób w Polsce planuje przyłączyć się do irlandzkiej akcji #BabyShoesRemember

Robert Maślak

W niedzielę 26 sierpnia wiele osób w Polsce planuje przyłączyć się do irlandzkiej akcji #BabyShoesRemember
We Wrocławiu – spotkanie w Rynku przy kamieniczkach Jaś i Małgosia (Odrzańska/Św. Mikołaja, koło kościoła św. Elżbiety) godz. 12:00. Akcja upamiętnia ofiary pedofilów w sutannach, polega na wieszaniu na kościelnych płotach dziecięcych butów przewiązanych czarną wstążką. Można to zrobić samodzielnie, zawieszając buciki pod każdym kościołem z informacją napisaną na kartce – #StopPedofilii #BabyShoesRemember, a następnie zrobić zdjęcie i wrzucić na media społecznościowe z #StopPedofilii #BabyShoesRemember!
Link do akcji we Wrocławiu: https://www.facebook.com/events/2184707735140893/BabyShoesRemember,StopPedofilii,BabyShoesRemember,StopPedofilii,BabyShoesRemember

Źródło
Opublikowano: 2018-08-25 23:09:43

W najbliższą niedzielę odbędzie się międzynarodowa akcja na rzecz osób, które pr

W najbliższą niedzielę odbędzie się międzynarodowa akcja na rzecz osób, które przetrwały wykorzystanie seksualne przez księży-pedofilów. Zachęcamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu wszystkie osoby, które chcą wyrazić swój sprzeciw wobec tuszowania przemocy seksualnej wobec dzieci przez hierarchów kościoła katolickiego.

Partia Razem wydała oficjalne stanowisko w sprawie,której dotyczy akcja:http:/…/stanowisko-sprawie-wykorzystyw…zwiazkach-wyznaniowych/

Wydarzenie w Gdyni:
https://www.facebook.com/
events/334220380650993/

Wydarzenie w Gdańsku:
https://www.facebook.com/
events/325283228046024/

Pozostawiajmy dziecięce buciki z czarną wstążką lub karteczki oznaczone #StopPedofilii #BabyShoesRemember pod kościołami i siedzibami hierarchów Kościoła. Wrzucajmy zdjęcia na portale społecznościowe. Niech po akcji pozostanie ślad.StopPedofilii,BabyShoesRemember

Źródło
Opublikowano: 2018-08-25 11:09:29