Bezwarunkowy dochód podstawowy to bezpieczeństwo ekonomiczne dla wszystkich, wzmocnienie pracownic i pracowników, likwid

Maciej Szlinder

Bezwarunkowy dochód podstawowy to bezpieczeństwo ekonomiczne dla wszystkich, wzmocnienie pracownic i pracowników, likwidacja absolutnego ubóstwa oraz znaczące zmniejszenie nierówności społecznych.
Polecam krótki filmik (w języku angielskim) na temat BDP autorstwa moich przyjaciół z hiszpańskiej Sieci Dochodu Podstawowego (Red Renta Básica).
https://www.youtube.com/watch?v=tnbdpM5aPLA
#BasicIncomeBasicIncome

Źródło
Opublikowano: 2019-01-29 22:31:28

Filip Konopczyński komentuje dla "Parkietu" ideę gwarantowanego dochodu podstawowego:

Fundacja Kaleckiego:

Filip Konopczyński komentuje dla "Parkietu" ideę gwarantowanego dochodu podstawowego:

"Słynna zasada Henry’ego Forda, w myśl której produkował on samochody, które kupowali jego robotnicy, przestaje obowiązywać. Dotowanie obywateli w formie dochodu podstawowego z racjonalnego punktu widzenia może być skutecznym środkiem zaradczym. Niezaprzeczalnym faktem jest, że niezamożna większość społeczeństwa przeznacza na bieżącą konsumpcję więcej niż najbogatsi, pewne jest, że ogromna część przyznanych środków szybko wróci na rynek i stanie się motorem stymulującym popyt wewnętrzny i koniunkturę. Problem z ideą dochodu podstawowego ma raczej charakter polityczny."

Cały artykuł: http://www.parkiet.com/artykul/1470573.html

#HelicopterMoney #BasicIncome #FundacjaKaleckiegoHelicopterMoney,BasicIncome,FundacjaKaleckiego

Źródło
Opublikowano: 2016-04-27 17:15:01