Partia Razem w Nowym Sączu – spotkanie z Adrianem Zandbergiem i Dorotą Budacz w telewizji RTKPrzed spotkaniem otwartym 3 czerwca w Nowym Sączu Adrian Zandberg i Dorota Budacz gościli w studio telewizyjnym RTK. Opowiadali o rozwarstwieniu społecznym na sądeczczyźnie, w którym pracownicy przedsiębiorstw należących do setki lokalnych milionerów są zatrudniani na śmieciówkach, za płace bliskie płacy minimalnej. Zaproponowali skuteczne metody walki z tym zjawiskiem: powrót do zasad progresji podatkowej, 2-stopniową stawkę minimalnej płacy godzinowej (niższą w wypadku umów o pracę), kary za łamanie prawa pracy proporcjonalne do obrotu firmy oraz wzmacnianie związków zawodowych i współpracy na spółdzielczych zasadach demokracji pracowniczej.

Źródło
Opublikowano: 2016-06-09 19:22:09