Jak powinna wyglądać skrzywdzona osoba, żebyś jej nie obrażał?

Maja Staśko:

Jak powinna wyglądać skrzywdzona osoba, żebyś jej nie obrażał?
Może ci nie przedstawić całej historii przemocy, której doświadczyła w życiu? Może nie prosić cię o zdanie, co sądzisz o tej przemocy?

What should the victim look like not to be insulted?
Can she decide not to tell you about all the violence she experienced in life? Can she not ask for your opinion on this violence?

#jakpowinna #whatsheshould #metoo #fuckviolence #fuckvictimblaming #timesup #ibelieveher #stop #victimblaming #girlpower #girl #victim #survivor #comment #hate #hatespeech #speakup #feminist #feminism

Aleksandra Ska, Jestem wkurwiona, 2018jakpowinna,whatsheshould,metoo,fuckviolence,fuckvictimblaming,timesup,ibelieveher,stop,victimblaming,girlpower,girl,victim,survivor,comment,hate,hatespeech,speakup,feminist,feminism

Źródło
Opublikowano: 2018-10-28 20:18:37