Społeczność osób Głuchych od dłuższego czasu stara się o to, aby wszelkie inform

Daria Gosek-Popiołek:

Społeczność osób Głuchych od dłuższego czasu stara się o to, aby wszelkie informacje – konferencje prasowe, debaty, zalecenia, rozporządzenia, były przekazywane w formie, która będzie dostępna również dla nich. Razem z fundacjami, aktywistami i aktywistkami apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich, a do apelu przyłączam się również ja.
Liczne pisma, które dotąd trafiły na skrzynki mailowe Prezydenta, Premiera i do stacji telewizyjnych, dają skutek, ale nie długotrwały – niektóre konferencje są tłumaczone na język migowy, inne już nie. Jeśli tłumaczenie się pojawia, to nie zawsze są brane pod uwagę wytyczne co do wielkości tłumacza/tłumaczki.
Tymczasem dostęp do informacji to konstytucyjne prawo każdego obywatela i każdej obywatelki – szczególnie jeśli mówimy o informacjach, które dotyczą zdrowia i bezpieczeństwa, zawierają wytyczne dotyczące postępowania w okresie epidemii, a ich brak może skutkować zagrożeniem życia. Dopóki obecność tłumacza lub tłumaczki i napisów podczas wszystkich wystąpień i konferencji nie stanie się normą, to prawo Głuchych do informacji będzie łamane. Wysłałam w tej sprawie interpelację do Pana Premiera i będę monitorować wdrożenie tych rozwiązań.

Spójrzmy jednak szerzej na problem ograniczonego dostępu do informacji. Przed nami debata prezydencka organizowana przez Telewizję Polską. Abstrahując od kwestii legalności i konstytucyjności zbliżających się wyborów, przeprowadzenie debaty jest faktem i ustawowym obowiązkiem Telewizji Publicznej. Istnieje szansa, że tłumacz lub tłumaczka się pojawi, jednak czy będzie odpowiedniej wielkości, czy tłumaczenie będzie wysokiej jakości? Co z napisami? Czy debata będzie w równym stopniu dostępna również dla społeczności osób Głuchych? Taka debata jest ważnym źródłem informacji na temat sylwetek kandydatów i kandydatki na urząd Prezydenta RP oraz ich programów wyborczych.
Dlatego wystosowałam pismo do Zarządu Telewizji Polskiej, aby przypomnieć im o ich obowiązku, jakim jest dostarczanie informacji wszystkim Polkom i Polakom, również osobom Głuchym i niedosłyszącym.

Przyłączmy się do walki z wykluczeniem informacyjnym, które, pomimo tego, że żyjemy w XXI wieku, wciąż jest ogromnym problemem Polek i Polaków.

#dużytłumaczpjm #dostępnośćdlawszystkich

Instytut Spraw Głuchych
Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski w Krakowie
Fundacja Akademia Młodych Głuchych
Polski Związek Głuchych Zarząd Główny
Fundacja Między Uszami
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego
Grupa MIGAWKIdużytłumaczpjm,dostępnośćdlawszystkich

Źródło
Opublikowano: 2020-05-04 19:28:34