Dzisiaj głosowanie w Sejmie ustawy #TarczaAntykryzysowa. Wiele propozycji zawartych w ustawie doprowadzi do obniżenia wy

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Dzisiaj głosowanie w Sejmie ustawy #TarczaAntykryzysowa. Wiele propozycji zawartych w ustawie doprowadzi do obniżenia wynagrodzeń, osłabienia związków zawodowych i jeszcze większego podporządkowania pracowników i pracownic pracodawcom.

Dziś, gdy konieczne są pieniądze na osoby, które utraciły dochody lub dofinansowanie ochrony zdrowia, przypominamy, że pieniądze na wszystkie wydatki związane z kryzysem można znaleźć w kieszeniach szefów, osób najbogatszych, prezesów i bankierów. Same tylko dywidendy wypłacone akcjonariuszom w ubiegłym roku przez 13 największych spółek notowanych na polskiej giełdzie wyniosły 12,3 miliarda złotych. To dziesięć razy więcej (❗️) niż środki zaplanowane w tym roku w budżecie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którego celem jest ochrona wynagrodzeń pracowników i pracownic, gdy pracodawca ogłasza upadłość.

Mówimy dość! Dość igrania z ludzkim życiem! Nie chcemy być żywą tarczą antykryzysową!

Stanowisko OZZ Inicjatywa Pracownicza wobec rządowej „tarczy antykryzysowej”: https://bit.ly/2WL35cn

#koronawirus #eattherich #PrawaPracowniczeTarczaAntykryzysowa,koronawirus,eattherich,PrawaPracownicze

Źródło
Opublikowano: 2020-03-27 08:30:53