Nasz uniwersalny transparent „HAŃBA” niestety nadal aktualny. Głupi projekt zakazujący edukacji seksualnej – z którego u

Nasz uniwersalny transparent „HAŃBA” niestety nadal aktualny. Głupi projekt zakazujący edukacji seksualnej – z którego ucieszą się najbardziej pedofile, bo ułatwi im krzywdzenie dzieci – został przekazany do prac komisji.

#edukacjaseksualna #jesieńśredniowieczaedukacjaseksualna,jesieńśredniowiecza

Źródło
Opublikowano: 2019-10-16 18:32:15