Pierwszy maja to święto walki o lepszą pracę. Nie uroczyste akademie ku czci władzy, ale ponad 130-letnia tradycja oporu pracowników wobec wyzysku i przemocy. To dzień pamięci o tych, którzy mieli odwagę upominać się o swoje prawa w świecie, w którym ośmiogodzinny dzień pracy, urlop wypoczynkowy, bezpłatna edukacja i opieka zdrowotna były zbywane pogardliwym prychaniem: "utopia".

Zmagania o lepszą pracę nie dobiegły końca. Jako Lewica Razem domagamy się:

➡️ skutecznej walki z umowami śmieciowymi, prawa pracy na serio i dofinansowania Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie w stanie realnie walczyć z patologiami na rynku pracy;
➡️ prawdziwego prawa do strajku: legalizacji strajku solidarnościowego i strajku generalnego; zakazu zatrudniania na stanowiskach pracy objętych strajkiem innych osób i kierowania do nich innych osób już zatrudnionych;
➡️ skrócenia czasu pracy bez obniżki płac oraz ujednolicenia czasu pracy w całej Unii Europejskiej;
➡️ wspólnej europejskiej polityki ochrony pracy;
➡️ nowych miejsc pracy w innowacyjnym, zielonym przemyśle;
➡️ prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych dla wszystkich pracowników, także pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne;
➡️ nowoczesnego systemu zabezpieczenia przez bezrobociem;
➡️ skończenia z plagą outsourcingu w instytucjach publicznych;
➡️ podniesienia godzinowej stawki minimalnej i wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej;
➡️ skokowych podwyżek dla pracowników sfery budżetowej, w szczególności w oświacie; poprawy warunków pracy w opiece zdrowotnej, zwłaszcza dla ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych, salowych, fizjoterapeutów i młodych lekarzy-rezydentów;
➡️ zakazu darmowych staży – za pracę należy się płaca;
➡️ promowania samorządności pracowniczej;
➡️ wprowadzenia zasady, że warunkiem uzyskania środków publicznych przez firmę jest przestrzeganie praw pracowniczych i zapewnianie dobrych warunków pracy;
➡️ uzależnienia wysokości kar za łamanie prawa pracy od obrotów przedsiębiorstwa;
➡️ ochrony przed mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy;
➡️ domknięcia luki płacowej między mężczyznami i kobietami;
➡️ wprowadzenia jednolitego urlopu rodzicielskiego, dzielonego po równo między rodziców.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: W górnej części grafiki napisano: "35-godzinny tydzień pracy / europejska płaca minimalna / nowe miejsca pracy w zielonym przemyśle". Na dole umieszczono logo Lewicy Razem i oznaczenie KKW Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS.]


Źródło
Opublikowano: 2019-05-01 09:34:04