Maciej Konieczny:Na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach
służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu mówiłem o potrzebie wprowadzenia mechanizmu chroniącego wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe przed gwałtownymi podwyżkami cen gazu. Mechanizmy osłonowe to nie wszystko – potrzebujemy uniezależnienia od Rosji, dlatego musimy polską energetykę oprzeć na odnawialnych źródłach energii i energetykę jądrową. Do tego potrzebujemy jednak współpracy w ramach Unii Europejskiej, a nie wikłania się w nikomu niepotrzebne spory, które marginalizują Polskę na arenie miedzynarodowej.


Źródło
Opublikowano: 2022-01-14 08:59:44