Adrian Zandberg:


Inwestycje w czyste źródła energii wymagają ciągłości. Dziś w Cisowie zaproponowaliśmy ponadpartyjny pakt w sprawie źródeł odnawialnych. Naszym zdaniem taki pakt powinien zawierać:

🔌 rozbudowę linii przesyłowych

🔌 publiczne inwestycje w skrócenie łańcucha dostaw na potrzeby OZE

🔌 strategiczny priorytet dla farm wiatrowych na Bałtyku

🔌 gwarancję zatrudnienia dla osób z wygaszanych branż

🔌 wspólne działanie, aby zwiększyć środki europejskie na transformację energetyczną


Źródło
Opublikowano: 2022-05-14 21:03:22